ראש העיריה ז. גלר, סגנו מ. אלמוג וראשי המשלחת בטקס כריתת ברית ערים תאומות

ראש העיריה ז. גלר, סגנו מ. אלמוג וראשי המשלחת בטקס כריתת ברית ערים תאומות


גם האדמה שעליה הוקם המושב היה בתחילה בתחום שיפוטה של כפר-סבא, אך לפי דרישת המוסדות המיישבים הועברה האדמה לרשות המושב. ילדי המושב למדו בשנים הראשונות בבית-הספר של כפר-סבא והרשות המוניציפאלית שלה נשא בעול הדאגה לקיומם של המוסדות והשירותים החיוניים הראשוניים של המושב.

שלושת המושבים הללו יחד עם שאר הישובים באיזור (בנוסף לרמת-הכובש, אייל, ניר אליהו, ירחיב, שדי-חמד, שדה-ורבורג וצור-נתן), משתייכים מאז 1952 למועצה האזורית השרון התיכון, המקיימת קשרים אמיצים עם כפר-סבא בתחומים שונים. מועצה זו הקימה שירותים ציבוריים עצמאיים ופועלת בתחום החינוך והתרבות, השמירה והתברואה, והשירותים החקלאיים. אוכלוסיית המועצה האזורית ב-1971 מנתה 3,725 נפש ותחום שיפוטה משתרע כיום על שטח של יותר מ-40,000 דונאם. מהם 20,000 דונאם מטע הדרים ו- 15,000 דונאם גידולי שדה. כיושב-ראש המועצה האזורית מכהן מאז הקמתה יעקב לנדאו, חבר רמת-הכובש.

ברית תאומות עם דלפט

כריתת ברית בין ערים קודמת בדרך-כלל להתפתחות הידידות בין תושביהו, אך קשרי הידידות בין תושבי כפר-סבא ותושבי דלפט שבהולנד קדמו לברית הרשמית.

בעת מלחמת ששת-הימים שאל ראש עיריית דלפט במברק את ראש עיריית כפר-סבא במה יוכל לבוא לעזרת העיר. בתשובה הודיע לו ראש עיריית כפר-סבא, שאינו זקוק לשום עזרה, די לו בכך שתתהדק הידידות בין שתי הערים. ב-1968 הגיעה לכפר-סבא משלחת מדלפט ובה 28 איש. האורחים, נציגי המוסדות ואנשי ציבור, ובראשם סגן ראש עיריית דלפט, התארחו בבתי תושבי כפר-סבא וקשרו עמהם קשרי ידידות אמיצים.

ב-1970 החזירה משלחת מתושבי כפר-סבא ביקור לתושבי דלפט, ובאוקטובר 1971 באה קבוצת אורחים נוספת מדלפט וברית-הידידות בין שתי הערים נחתמה רשמית. בטקסים הרשמיים שנערכי בכפר-סבא השתתפו שגריר הולנד בישראל, נציגי משרד החוץ הישראלי וראשי האגודות לידידות הולנד וישראל.

415


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא