המשלחת מדלפט עם המארחים ואורחים במסיבת-פרידה.

המשלחת מדלפט עם המארחים ואורחים במסיבת-פרידה.


אכסניה להתארגנות להתישבות מושבית

כפר-סבא שימשה גם אכסניה ראשונה להכשרתם של ארגונים להתישבות מושבית - צופית וגן-חיים - שהוקמו עוד לפני קום המדינה - ונוה-ימין שהוקמה לאחר קום המדינה.

צופית

כמה עשרות מהפועלים החקלאים בפתח-תקווה ומחוצה לה התארגנו באמצע שנןת העשרים במסגרת ''ארגון אינטנסיבי חקלאי'' במטרה להתיישב על שטחי קרקע קטנים ומושקים. אך רק ב-1929 עלה בידי המרכז החקלאי והקרן הקיימת לרכוש שוח קרקע קרוב ל-900 דונאם באזור כפר-סבא בשביל חברי הארגון. מיד לאחר רכישת האדמה הועבר חלק גדול מחברי הארגון לכפר-סבא, כדי להכשירם לעבודה ועם זאת הוחל בהכנת הקרקע - חריש עמוק, הכנת משתלה למטע הדרים וחפירת באר בשביל ראשוני המתיישבים.

ב-1933 עלו 33 החברים הראשונים על הקרקע ואחרי זמן קצר נוספו אליהם 17 החברים הנוספים והוחל בנטיעת מטע ההדרים ובבניין הבתים הראשונים בשביל המתיישבים.

בראש השנה תרצ''ג חגג המושב את עלייתו למקום יישובו, שבו הוא קיים כיום. במרוצת השנים הקים המישב גם ''הרחבה'' לקבוצת עולים חדשים, שהביעו את רצונם להצטרף אליו. בפעילותם של חברי המושב נהיה המוסד החינוכי ''בית ברל'' חלק בלתי-נפרד ממושב צופית.

גן-חיים

בעצם ימי המאורעות של 1937 עלו 25 מפועלי משק ''גן-חיים '' על אדמת ארגון שנקרא על-שמו של חיים וייצמן. בשנת 1933 החליטה מועצת פועלי כפר· סבא ליישב את הפועלים הקבועים שעבדו במשק גן-חיים. בעזרת הקרן הקיימת לישראל הושג שטח קרקע של 262 דונאם וחולק בין 25 הפועלים הראשונים ובערבותן של קופת ''מילווה'' וחברת ''בתי-כפר'' הושגה הלוואה לבנית 25 הבתים הראשונים. בהקמתם הוחל באוגוסט 1935. רכישת הקרקע ובניית הבתים נעשתה בהשתתפותם של חברי הארגון מחסכונותיהם מהעבודה - 100 ל''י ועוד 50 ל''י לצורך סידור ההשקאה. שנים רבות המשיכו חברי גן-חיים לשמור על קשריהם עם כפר-סבא, הן בקניית מצרכים חיוניים והן בחינןך ילדיהם בכפר-סבא.

נוה-ימין

כל מתיישבי נווה-ימין הם מבין העולים הראשונים בשנות העליה הגדולה מיד לאחר קום המדינה. בשנים הראשונות שכנו במעברות בכפר-סבא ובסביבתה.

414


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא