נשיאות העצרת : א. אהרוני (נואם), א. ירון, מ. אבי-שאול, מ. סורקיס, ש. אנגל ומ. רכבי.

נשיאות העצרת : א. אהרוני (נואם), א. ירון, מ. אבי-שאול, מ. סורקיס, ש. אנגל ומ. רכבי.


לפני העצרת במוסדות החינוך והתרבות השונים בעיר ואנשיה הביעו את התפעלותם מההישגים הנאים.

במסגרת החגיגות נערכה תערוכת צילומים מהווי בית-הספר והוצגו, בצורה ההולמת את המעמד, תמונותיהם של בני המחזורים שנפלו על תקומת ישראל. מסכת החג, על כל האירועים, היתה למפגן מלא חן נעורים ולהוכחה בולטת, שגם פרקי חיים, שהם נחלת ההיסטוריה, מהווים מקור לא אכזב לעידודו של הנוער,

בית הספר הממלכתי דתי ''בר-אילן''

על ראשיתו של החינוך הדתי מספר המורה הוותיק י. בון :

''על בית-הספר הדתי בכפר-סבא עברו גלגולים רבים - חילופי בעלות חילופי דירות, חילופי מנהלים ומורים ושינוי שם - אך המטרה החינוכית שלמענה נוסד לא נשתנתה, המטרה היא : לחנך לאהבת התורה ולקיום מצוותיה ולאהבת העם והארץ.

''בית-הספר נוסד על-ידי בעלי-בתים בכפר-סבא ששאפו לתת לילדיהם חינוך דתי ולאומי, היוזם והמייסד הר' אורי כהן ז''ל, עסקו 'המזרחי' ותמך על-ידו ר' חיים מאיר מצקין ז''ל. המורה הראשון היה ר' יוסף רבינוביץ ז''ל,

''מוסד חינוכי זה בן בלי שם, שכן בדירה שכורה ברחוב השרון (היום וייצמו), בקרבת רחוב ירושלים. ההורים המעשים דאז לא יכלו להחזיקו בכוחות עצמם. הכל פונים לירושלים. הם פנו ומצאו מי שתמך בהם, אולם הדחקות נמשכה שנים.

,ובשלב שני הצטרף בית-הספר לזרם 'המזרחי' ומאז הוא החל פוסע והולך בדרך המלה כבית-ספר מן המניין של הוועד הלאומי, בגלל מצב כספי רעוע סונף בית-הספר 'המזרחי', שהיה קטן יחסית, לבית-הספר במגדיאל מאותו זרם, שהיה גדול ממנו, ותלמידי הכיתות הגבוהות הועברו לשם, אחרי הקיצוץ בתלמידים ובמורים המשיך בית-הספר להתקיים 'בזעיר אגפין', קבוצת הורים, שלא סברו שהניתוח הזה עשוי להבריא את החינוך הדתי במקום, המשיכה וקיימה לימודים במקום, גם לילדים בכיתות הגבוהות, לבסוף נמצאן גואלים לבית-הספר - 'הפועל המזרחי' בכפר-סבא נטל אותו על שכמו והעמידו שוב על רגליו. אותו זמן ניהל את בית הספר מרדכי קניגסבוך ז''ל (לשעבר מרצה בכיר באוניברסיטת 'בר-אילן'),

''בית-הספר היה אז ,בלתי מודרג', כלומר, כיתות למדו במצורף. הוא חזר והוכר על כל כיתותיו, כבית-ספר מן המניין של הוועד הלאומי, בפיקוח 'המזרחי' מסוג ב',! כלומר, נתמך ולא מוחזק מבחינה כספית.

349


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא