ביום הזכרון ליד האנדרטה לחללים בני כפר-סבא

ביום הזכרון ליד האנדרטה לחללים בני כפר-סבא


המגן השונות. ברכוש ובנפש נרתמה המושבה למאמץ המלחמתי. 4,000 לירות מס בטחון הטילה המועצה המקומית על תושביה והוא נגבה תוך שלושה חדשים לארגון החזית הכלכלית. נוסף על כך שילמו התושבים את ''מס ההגנה'', שהוכרז על ידי מועצת העם. כל חברי ועדת הבטחון והמועצה המקומית העמידו עצמם לרשות פעולה זו. לפי הוראות שלטונות ''ההגנה'' ובהדרכת מהנדסיה הותקנו קווי עמדות, גדרי תיל וחפירות לאורך כל הגבול. העבודה, שנעשתה בקדחתנות (גם בשבתות), והשמירה על העמדות יומם וליל, תבעו כוחות עבודה למכביר. תוך עמידה על המשמר נפרצו הגבולות. שלוש פעמים הועתקו הקווים ונבנו קווים חדשים, גם בשטח האוייב. אמצעי הזהירות שננקטו חייבו עקירת שטחי פרדסים, ואלפי ימי עבודה הושקעו בעבודות אלו.

אותות ראשונים

התגרויות הערבים, שהחלו בדצמבר 1947 בפינות שונות של הארץ, נתנו אותותיהן גם בסביבות כפר-סבא. היריות על הפועלים, ההולכים לעבודתם בפרדסים שממזרח למושבה, תכפו והלכו ועוברי-אורח היו נרגמים באבנים בידי פרחחים ערבים ליד תחנת הרכבת של קלקיליה.

בחנןוכה תש''ח נפלה פסיה לב בדרך לירושלים. סימן מובהק להחמרת המצב שימשה גם עזיבת הפועלים הערבים את פרדסי היהודים, שעיבדום שנים רבות. הפסקת התנועה בין יפו, קלקיליה וטול-כרם, שהתנהלה כרגיל דרך כפר-סבא, אף היא בישרה רעות. התנפלויות הערבים לבשו פה ושם צורה של התקפה צבאית מאורגנת. נעשה נסיון לנתק את רמת-הכובש ואת בית-המידרש על-שם ברל כצנלסון. גברו ההסתנניות והגישושים של אנשי קומנדו ערבים בנסיון למצוא מקומות תורפה לחדירה אל הישובים העבריים בשרון. ומשנכבשה ביר-עדס בידי אנשי הכנופיות והצבא העיראקי השתלט על כל האיזור המרכזי של המשולש, שימש הדבר חיזוק להשערותיהם של המומחים הצבאיים מנבאי השחורות, כי מכאן תיפתח הרעה וכאן תהיה החזית המרכזית.

המושבה על סף פינוי

המצב השתנה בלי הרף. נצחונות צה''ל, פעולות התגמול במרכזי האוייב והריסת ארמונות של אפנדי סלמי בכפר-סבא הערבית, ערב יום הכרזת המדינה, עודדו את הרוחות. אולם משתפסו חיילי הלגיון הערבי את עמדות הצבא העיראקי נהפכה המושבה, שהיתה עורק תחבורה מרכזי בין צפון הארץ לדרומה, למושבת

300


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא