מועדון החייל, הועד למען החייל, כפר-סבא

מועדון החייל, הועד למען החייל, כפר-סבא


התנדבות באנשים ובכסף

באווירת ההתנדבות, שקמה בישוב כולו, התגייסו בכפר-סבא כ-700 איש ואשה והתייצבו במחנות ''ההגנה'' והצבא השונים. 2200 חייבי גיוס עברו דרד לשכת הגיוס המקומית, שהפכה אחרי-כן ללשכת גיוס אזורית בשרון הדרומי. על אף ההוראות המרובות נתעוררו לא אחת קשיים עצומים בפתרון בעיות משקיות ומשפחתיות. אבל בכל הגיוסים האלה לא נתקלה הוועדה אף במקרה אחד של השתמטות. הסדרת ענייני הביטחון בגבולות המושבה, עריכת קווי-עמדות ופעילות שירותי המגן עלו למושבה אלפי לירות. המקורות הכספיים לכל המטרות הללו היו המגבית המקומית ומגבית ההתגייסות הכללית. אור ליום הכרזות העצמאות המדינית, 14.5.48 , היתה השמירה על הגבולות מוטלת למעשה על ''ההגנה'' בלבד.

המוסדות הלאומיים גילו הבנה רבה למצב הבטחוני המיוחד של כפר-סבא (קרבתה לישובים הערביים העויינים), שגרם לקשיים בריכוז מתנדבים, כי רבים היו עסוקים במשלטים ובעמדות ''ההגנה'' הרבות. מטעם המטה העליון הורכבה ועדת שניים לערעורים, משני יושבי-הראש של הוועדות בכפר-סבא והרצליה.

לשכת הגיוס האזורית בכפר-סבא הועמדה לא פעם לפני בעיות משפחתיות וכלכליות קשות, שההכרעה בהן לא היתה קלה. היו אמהות שבאו להעיד על בניהם שהם מבוגרים או צעירים מדי. (בכל תקופה גוייסו רק גילים מסויימים) ולכן אין לגייסם, ולעומתן היו בנים שהביאו אישורים בכתב בחתימת הוריהם, שהם כבר בגיל המזכה אותם לגיוס. אחרי-כן התברר שהם צעירים בהרבה (בני 16 או 16 וחצי) ושחתימות הוריהם מזוייפות.

חמורים וקשים יותר היו ההודעות הראשונות שנתקבלו מהחזיתות השונות, בהם גם הודעות על נפילת בו. ההודעה שעלינו היה למסרן להורים היוו טרגדיה גדולה לאלה שעסקו בכך. אך גם במצבים חמורים אלה השתלבו קוריוזים לא מעטים. היו מקרים ששעות אחדות אחר מסירת ההודעה על נפילת הבן - הגיע הוא לביתו כשהוא בריא ושלם. בעקבותיו הגיע גם התנצלות הצבא.

בנוסף למאות המתנדבים שהתגייסו ליחידות השונות של הנוטרים התגייסו ליחידות הלוחמים 156 מבני המקום (,,באפס'', תותחנים, חפרים, נהגים ואף ליחידות מקצועיות כמו הנדסה, חיל-אוויר וכו'').

המאבק לעצמאות

בגבור החרדה התחשל הרצון וגברה נכונותם של כל בני המושבה ועם פרסום ההכרזה מטעם מרכז המיפקד לשירות העם (1.12.47 ) נחלצו הכל לעבודות

299


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא