פועלות בעבודת שדה

פועלות בעבודת שדה


והודיעה, כי לא תשתתף בבחירות, בעיקר בשל ההתנגדות לשיטת הבחירות לכנסת-ישראל.

אסיפת תושבים

ביטוי מלא למצב שהתהווה במושבה בשנות ה-30 הראשונות ניתן באסיפת התושבים ביום 21.8.33 . אסיפה זו היתה אחת הסוערות ביותר שנערכו במושבה ואחת החשובות ביותר. הנה קטעים מפרוטוקול האסיפה :

''היושב-ראש א. קירכנר : 'נאספנו הפעם כדי לבחור בוועדת בחירות. המצב במושבה ידוע לכולם ודיברו עליו הרבה. במשך שש שנים שללו מהתושבים את האפשרות לבחור בנציגות חוקית. מ-600 נפש גדל המושבה פי שלושה וארבעה וכאילו לא קרה כלום. האנשים שלא נבחרו ישבו בוועד המושבה ואינם רוצים לזוז ממנו. שש שנים נלחמנו ועשינו את כל המאמצים לתת לקהל להביע את דעתו. אמנם נעשו פעולות במושבה, אבל זה אינו מספיק. יכולנו לעשות הרבה יותר להרחבתה ,לגידולה, אבל תמיד עיכבו אותנו והפריעו בעדנו. עד כמה היו הפרעות חזקות מצד חלק ידוע של חברי ועד המושבה, יכול להוכיח לכם המקרה האופייני הבא : לפני כמה זמן נכנס למושבה תושב חדש, החדש הזה לא רצה לשלם לוועד המושבה את המסים המקובלים. בוועד המושבה ישבו אנשים שעזרו לאיש הזה להשתמט מלשלם את המסים, ובזמן שמפעל-המים לא רצה לתת לתושב הזה מים לחצרו העמיד את עצמו חבר הוועד לרשות המשתמט והדריך אותו בכל מיני עצות ותחבולות, והוא גם מופיע בתור עד בא-כוחו במשפט שההוא התחיל לנהל נגד מפעל המים, מקרים כאלה הלכו וחזרו בוועד המושבה. ועד המושבה אינו קיים בתור שכזה ועלינו לבחור בוועדת בחירות לוועד המושבה''.

'' ש. אנגל : 'אם אנו רוצים לשים קץ למצב הבלתי-נורמלי השורר במושבה ולקדם את העניינים לקראת הסדר, כיאה לישוב עברי מתקדם, יש לקבל ללא דיחוי את הצעת קירכנר ,לבחור בוועדת בחירות, כל הטענות הקיימות מקומן לבירור בוועד שייבחר. בלי ועד נגחר איו איש רשאי לקיים בירור כלשהו, המצב השורר כיום הוא מצב פרוע, המבייש את המקום ואת הישוב החדש בכלל, האם לכפר-סבא הערבית דמינו, ששלטון מוכתרים יתקיים בו ? אנו ראויים להנהלה דמוקראטית במושבה וגם יש ביכולתנו לקיים איתה כיאה - אם כתנהג כאזרחים פטריוטיים של המקום',

213


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא