אבן-פינה ל

אבן-פינה ל''חצרות-הדר'' בהשתתפית י. בו-צבי


שלושה רובים אמיתיים

נחום אברוצקי מספר :

''בשנת 1929 , בצהרי יום קיץ חם; נח אבא את מנוחת הצהריים בצל אחד העצים שבחצרנו, ולפתע גיליתי תכונה לא רגילה ברחובה הראשי של המושבה. אמא עוררה את אבא ממנוחתו ותוך כמה דקות היה בדרכו לבית הוועד שמול ביתנו. שם היו רבים מגברי המושבה ובידיהם 'כלי נשק' - קלשונים ומוטות ברזל מחודדים, שהוכשרו למטרתם בנפחיה.

אמא לקחה את אחי על ידה האחת ובידה השניה סל ובן מקצת דברי מאכל ממה שמצוי היה בבית ויצאנו מן הבית אל חולות רחובה הראשי של המושבה, כשפנינו מועדות מערבה. רצנו עד בניין הקולנוע 'עין דור', שבו החליטו לרכז את הנשים ואת ילדי המושבה. כאשר הגענו אל הבניין התברר, שהוא כבר מלא והורו לאמא להמשיך בדרכה לעין-חי.

אחרי הליכה של שעתיים בחולות העמוקים, כשהגענו לבתי עין-חי, הודיעונו, שיכולים אנו לחזור לביתנו, כי חלפה הסכנה, לא הספקנו לנוח מן הדרך - ומיד יצאנו בדרכנו חזרה.

''באותו יום נלקחו מביתנו שלושה רובים, שעמדו שנים בפינת הבית; רובים ארוכים, אמיתיים, כפי שאנו הילדים כינינו אותם. כאשר בגרתי, נודע לי, שהם שימשו יסוד לנשק 'ההגנה' בכפר-סבא''.

מיפקד כללי

אחת הפעולות החשובות שנעשו על-ידי ועד המושבה בתר''ץ (1930) היה מיפקד כללי של האוכלוסיה והרכוש במושבה, לפי מיפקד זה היו בכפר-סבא באותה שנה 1,405 נפש : 291 משפחות, 255 בודדים ו-6 בודדות.

האוכלוסיה לפי המקצועות : 58 חקלאים, 287 פועלים חקלאים, 54 פועלות, 52 פועלי בניין, 65 עובדים מקצועיים שונים, 22 עגלונים, 11 בעלי מסעדות, 33 פקידים ופקידות, 17 בעלי מקצועות חופשיים ו-10 נהגים.

תעשיה ומלאכה : 26 בתי מסחר, 18 בתי-מלאכה ו-3 מאפיות,

משק : 58 סוסים, 20 פרדות, 24 חמורים, 192 ראש בקר, 473 עיפות למיניהם. 207 בתים, 63 צריפים, 70 רפתות, 50 לולים, בניינים צינוריים 13 בארות (2 ברשות הציבור) המפיקות 600 מני''ע בשעה.

נטיעות : 21493 דונאם. מהם 1,914 תפוזים. 283 ניטעו בתרפ''ו, 201 בתרפ''ז,


211


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא