על התחייבות להתנהגות טובה, כלומר, על ההתחייבות להסתלק מן השותפות עם הפועל העברי בכפר-סבא, על הסתלקותו מעבודתו הציבורית ולא - ייכנס לבית-האסורים. שלושת חברינו אלה החליטו להסתלק מכל חתימה על התחייבות להתנהגות טובה וקיבלו עליהם את העונש. חברנן יוסף בנקובר נמצא איתנו כרגע, וזה הערב היחיד. אם לא יעלה בידינו, בעזרתה וכוח-רצונה ודרישתה הנמרצת של אסיפת הנבחרים לשחרר אותו מן המאסר הזה - זה הערב האחרון במושב זה של אסיפת-הנבחרים, שהוא משתתף איתנו. סבורני שהאסיפה כולה תרצה לשמוע ממנו דברי פרידה.

''מחובתה של אסיפת הנבחרים לאמור קבל עם, בפני התנועה הציונית כולה ובפני העם העברי, עניין העבודה העברית איננו עניין של חלק בישוב. אין זה אינטרס של מעמד, של מפלגה, כי אם זה עניין חיים לישוב כולו ועליו להילחם ,בזה. באין עבודה עברית - אין גם מולדת עברית''.

יוסף בנקובר, שנתקבל בתשואות על-ידי כל חברי אסיפת הנבחרים, אמר :

''ששים יום לוחם הפועל בכפר-סבא. ארבעים יום נמשך גיוס הפועלים, כדי להציל את עמדות העבודה העברית. אם מי שלוחם לעבודה עברית היא מסית - הרי כל ציבור הפועלים בכפר-סבא וציבור הפועלים כולו בארץ הם מסיתים. - - - לא יספיקו בתי-הסוהר בארץ בשביל הפועלים, שיילחמו מלחמה זו''.

כמה ימים אחר התייצבותם של שלושת הנידונים האלה, נידונו ארבעה נאשמים אחרים - שמעון קושניר, ברוך מינקובסקי, די שוכמן, וא. קנטור - למאסר חדשיים עם עבודת פרן, והבקשה לשחררם עד אחרי חג-השבועות נדחתה, כי לפי הודעת התביעה ''ישנם בבתי-הסוהר כל הסידורים, המאפשרים מילוי הצרכים הדתיים''. הם הועברו בו ביום לכלא רמלה. נידונים אחרים הועברו לכלא ירושלים. בתשובה לבקשת שלמה אנגל, שביקש ממנהל בית-הסוהר המרכזי בירושלים להרשות לו, בתוקף תפקידו כמוכתר, להתראות עם הנידונים לשם סידור כמה עניינים ציבוריים, דרש מנהל בתי-הסוהר, שיוגשו לו, באופן מפורט, הסיבות המחייבות לפגוש את האסירים ואת העניינים שעליהם ידונו בזמן הראיון.

כפר-סבא נהפכה לסמל

מספר אסירי מלחמת העבודה העברית בבתי-הכלא בערב חג-השבועות 1934 הגיע ל-14 . בחג ביקרו מאות מתושבי כפר-סבא וישובים אחרים אצל האסירים

188


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא