שוטרים בריטיים מפזרים הפגנה

שוטרים בריטיים מפזרים הפגנה


לעמוד בפניה. ואמנם רבים מהאיכרים הללו לא עמדו בפני התביעה הקשה הזאת אבל זהו אולי אחד הניסים הסוציאליים, שרבים מהאיכרים - לא יחידי סגולה, כמו שזה היה לפני שנים אחדות, אלא מאות - קיבלו את התביעה הזאת ועמדו בה. לא תמיד מתוך התלהבות ולא תמיד מתוך רצוו שלם, אבל עמדו בה. ונוצר הפלא הגדול ביותר בארץ, נוצר המשק החקלאי הקפיטליסטי הבנוי מאה אחוז על עבודה עברית''.

נוגעת ללב היתה קריאתם של שרידי ביל''ו (מיום 7.4.34) שזעקו ''זעקה גדולה ומרה כלפי הישוב על כל מפלגותיו לשים קץ למחלוקת הפנימית '' .

רבים היו שעסקו בארגון המשמרות ןבהפעלתו, אז אחד היה בחינת ''נר התמיד '' (כהגדרת ברל כצנלסון), הוא נטע הרפז (גולדברג).

בגבור הפרצות בחומת העבודה העברית ובהתרבות המשפטים והמאסרים, החליט הוועד הפועל הציוני, שהתכנס יחד עם הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים, לשלוח משלחת מיוחדת, כדי לחקור את המצב בכפר-סבא.

משלחת הוועד הפועל הציוני

במארס 1934 התכנס בירושלים הוועד הפועל הציוני, היה זה המושב הראשון שהתכנס בארץ-ישראל לאחר 30 שנות קיומו של המוסד הזה. בישיבה הרביעית הוחלט לשגר משלחת של רצון טוב לכפר-סבא, כדי ליישב את הסכסוך בין נותני העבודה והפועלים ולהבטיח את קיומה של העבודה העברית במושבה.

המשלחת היתה מורכבת מהרב גולדבלום (אנגליה), ד''ר זילברשטיין (פולין) והרב נורוק (לטביה) ונלווה אליהם י. רבינוביץ, מזכיר מחלקת העבודה.

174


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא