דר' מ. גליקסון בעומדים במשמרת

ד"ר מ. גליקסון בעומדים במשמרת


פ. לב-טוב כתב אז לד''ר יוסף לוריא, מנהל מחלקת החינוך של הועד הלאומי, כי הוא, כמורה בעל משמעת וסדר, מוצא לנחוץ להודיע, שמחר ייעדר מבית-הספר (הרצליה), כדי לעמוד במשמרת העבודה העברית בכפר-סבא. ד''ר לוריא ענה לו, כי הוא מתפלא, שמורה המכנה את עצמו בעל משמעת וסדר עובר על ההוראות המפורשות, כי אסור למורה להשתחרר מעבודתו בבית-הספר לשם השתתפות בפעולה פוליטית או ציבורית, תהיה מה שתהיה מטרת הפעולה. השיב על כך לב-טוב במכתבו : ''העבודה העברית הינה אחד העיקרים הציוניים, שעליו ייהרג ואל יעבור. - - - 24 שנים אני מחנך במושבות לעבודה עצמית ולעבודה עברית, מחנך אני כדרכי, לא בנאומים, אלא על-ידי דוגמה ומופת, לולא השתתפתי עתה בהגנה על העבודה העברית, הייתי בעיני תלמידי כזקן, שזקנותו ביישה את ילדותו, והייתי מאבד את כל דרכי כמחנך''.

ויכוחים בתנועת הפועלים

גם בתנועת הפועלים התעוררו לא פעם ויכוחים על האמצעים והדרכים שיש להשתמש בהם כלפי האיכרים, שאינם מעסיקים עבודה עברית טהורה. בוועידת מפא''' (1932) דרש אליעזר שוחט לברר היטב את האמצעים, שבהם משתמשת ההסתדרות כלפי אלה מהאיכרים ונותני העבודה, שאינם מקפידים על טהרת העבודה העברית ומתנכרים לעתים לפועלים המאורגנים בהסתדרות, והזהיר, שלא לגרום לסיבוכים בעמדה יותר מדי נמרצת ובלתי-פשרנית. ד. בן-גוריון תבע להכריז על מלחמה עזה למען העבודה העברית, '' אם אנו לא נחיה ולא נעבוד במשק העברי'', אמר,'' ניהרס, - - - אם לא נעבוד ולא נשמור על האדמה הזאת - יוכל הצד השני להציתו בעזרת מסיתים מבפנים ומבחוץ, תבערה בארץ ומקורה תהיה המושבה, לקדם את הרע אפשר מתוך הגברת כוחם של הפועל העברי והמושבה והכנת קרקע בשביל הבאים אחריו'', ובן-גוריון סיים : ''אם ניכשל במאבקנו על העבודה העברית, יהיה זה חורבן העם היהודי בארצו''.

על אף המאבק הקשה על השלטת עבודה עברית מלאה, לא התעלמו מנהיגי ההסתדרות מהבעיות שנתעוררו בנושא זה. בהרצאתו במועצת מפא''י (ניסן תרצ''ד- 1934) אמר ד. בן-גוריון :

תבענו כל השנים תביעה גדולה וקשה מאת האיכר היהודי בארץ, תבענו '' ממנו שהוא יעשה דבר שהוא נגד האינטרס הבלתי-אמצעי שלו, דבר הדורש ממנו לא רק התאמצות כספית מתמדת, אלא גם התאמצות רוחנית, תבענו ממנו, שיקבל פועל עברי, אשר יעמוד לפניו כאדם שווה-זכויות. תבענו ממנו תביעה, אשר לא קל

173


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא