שנות מלחמה

גזירות והחרמות

מכת הארבה

פליטי יפו ותל·אביב

חורבן שני

שיקום המושבה

''אין בנים ואין בנות כי אם תלים של חרבות''

חורבן שלישי

 כפר-סבא בחורבנה


107


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא