דבר, תוספת מיוחדת,תוכן, 1934


| התוכן | עמוד הקודם

דבר

עתון פועלי ארץ ישראל


הסכם בכפר-סבא
תוספת לגליון 2709
תל אביב, יום ששי, כ''ח בניסן תרצ''ד
13 באפריל 1934

דבר, תוספת מיוחדת, 13 אפריל , 1934

פסק דינם של חברי מועצת פועלי כפר-סבא
תוספת מיוחדת לגליון 2735
יום שלישי א' סיון תרצ''ד
15 במאי 1934

דבר, תוספת מיוחדת, 15 מאי , 1934

אסירי כפר-סבא הובלו לבית הסוהר בירושלים
תוספת לגליון 2736
תל אביב, יום רביעי ב' סיון תרצ''ד,
16 במאי 1934

דבר, תוספת מיוחדת, 16 מאי , 1934

חברי המועצה למאסר חצי שנה

דבר, תוספת מיוחדת, 1934

גלוי-דעת

דבר, תוספת מיוחדת, 1934

| התוכן| | עמוד הקודם |