דבר, תוספת מיוחדת, 13 אפריל, 1934


| התוכן| | עמוד הקודם |

דבר

עתון פועלי ארץ ישראל
תוספת לגליון 2709

תל אביב, יום ששי, כ''ח בניסן תרצ''ד 13 באפריל 1934


הסכם בכפר-סבא

אמש ב-1 בלילה אחרי דיון ממושך שערך 6 שעה וחצי, נגמר המו''מ בין הועד החקלאי והתאחדות האכרים ובין מועצה פועלי כ''ס ויתר ארגוני הפועלים, בהשתתפות הועד הפועל של ההסתדרות, בהסכם זה:

מחליטים:

''בפגישה זו אי-אפשר להחליט כמה פועלים דרושים לכפר-סבא, על כן ליום מחר (היום) ''סטטוס קיו''. באותו יום יעבדו מרכזי העבודה של הועד וארגוני הפועלים בכל פרדסי ב''ס ויקבעו את מספר הפועלים לעבודות העונה.

ביום א' 15 באפריל מתחייבים ארגוני הפועלים להספיק לכ''ס פועלים במספר הדרוש. כל האכרים יעסקו במקרה זה את הפועלים העברים ויפטרו את הפועלים הערבים. מובן שבמידה שהארגונים לא יעמדו בהתחייבותם. בה במידה יאלצו האכרים להעסיק פועלים אחרים

בתחילת השבוע הבא מתחייה לעבוד ועדה משוטפת, מורכבת ע''י מרכז התאחדות האכרים ומרכזי ארגוני הפועלים, בשביל לקבוע את מודוס התוצרת והשכר לכל סוגי העבודה. בישיבה הראשונה של הועדה הזאת יונ כל הזמן שבו יקבע המודוס הנ''ל. הועדה הזאת תדון גם כפרובלימה של מכירת הפרי.

חתימות

סניף ''דבד'' בכפר-סבא פירסם הבוקר תוספת מיוחדת על ההסכם.


דבר, תוספת מיוחדת, 13 אפריל , 1934

| התוכן| | עמוד הקודם |