צלילי חנינא

תוכן העניינים
 צלילי חנינא


אלף-בית ב
דוד הרועה ד
הגינה ו
הביתה ח
זמרת חנוכה י
ראש השנה לאילנות יב
ל''ג בעומר יד
חג הנטיעות טז
יום חופש יח
פה בארץ כ
בשוב אדוני כב
שיר החרות כד
המעפילים כו
כי בא האות כח
החלוצים ל
נס ציונה לב

השכחנית

חרש יאת לילה לו
התשמעי לח
אם יכך לבכי מ
הו, צמדים מב
הוי חוסי מד

הילד החרוץ

ילד ילד מח
המחול נ
היש כעוללי נב
הציפור נד
מעשה ברימון זהב נו
שיר ערש נח
שיר ערש (ביאליק) ס
שיר ערש (ליבושיצקי) סד
מאז הבוקר סו
שמש נחבא סח
אליהו סב ע
גליליה עב
ארצי עד
נא הגידי עו
אגדה עח
מר חשון פ
[חוסר] פב
שיר הנוטע פד
אליהו הנביא פו
בשדמות בית לחם פח
פעמי המשיח צ
ישמחו [חוסר תווים] צה
ודור חדש ק
התקוה [חוסר תווים] קב