צלילי חנינא

תוכן

 צלילי חנינא

MuseScore 2.0

זמרשת

אלף-בית


מלים: אברהם אברונין
לחן: חנינא קרצבסקי


יחיד:
אלף, בית, גימל, דלת,
לי משור, גרזן, מפסלת,
מקצוע, פטיש, מקדח,
במלאכתי אני שמח.
מה אני ומה מלאכתי?

המקהלה:
אומן, אומן, נגר אתה,
ואלה מעשיך:
לגזור העץ, לעשות כלים,
יודעות יפה ידיך.


יחיד:
הא, וו, זין, חית, טית, יוד,
מספריים לי וחוט,
אף גם מחט לי קלה,
יום ולילה עמלה.
מה אני ומה מלאכתי?

המקהלה:
אומן, אומן, חיט אתה,
ואלה מעשיך:
לגזור אריג, לתפור בגדים,
יודעות יפה ידיך.


יחיד:
כף למד, מם, נון, סמך, עין,
על כלי מלאכתי נא שימו עין:
הנה אמום, הנה מרצע,
ובן-פטיש מסמר קובע.
מה אני ומה מלאכתי?

המקהלה:
אומן, אומן, סנדלר אתה,
ואלה מעשיך:
לגזור העור, לתפור נעלים,
יודעות יפה ידיך.


יחיד:
פא, צדי, קוף, ריש, שין, שין, תו,
לי יש נפח, מלוש ודף,
מרדה, טבלה, אף גם מבחש,
תנור בוער תמיד באש.
מה אני ומה מלאכתי?

המקהלה:
אומן, אומן, אופה אתה,
ואלה מעשיך:
ללוש בצק, לאפות פיתה,
יודעות יפה ידיך.


תוכן