ביה''ס מחלקה ה [המשך]

| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

שם התלמיד

גילו

ביה''ס

שם אביו

מעשהו

עדה

הערות

פפרמן אסתר11ביה''ס לבנותיצחק צביחנוניאשכנזיpage 9
?? צביה14ביה''ס לבנותיתומהאשכנזי

מחלקה ''ו''

אברבנאל זאב14גימנסיהמשהבעל ראינועאשכנזיספרדים: 0
ורדרי 13גימנסיהבן-ציוןפקידאשכנזיאשכנזים: 9
ויסלב??? שלמה13עזרהאשרמהנדסאשכנזיגימנסיה: 3
ספרדי מרים13גימנסיהרחלאשכנזיביה''ס לבנות: 1
פירלמן חיה14ביה''ס לבנותיעקב קבלןאשכנזיעזרה: 3
לוי יוכבד14עזרהשמואלסוחראשכנזיתלמוד תורה (ת''ת): 1
לוי יונה13עזרהשמואלסוחראשכנזית''ת: 1
קפלן אריה13תלמוד תורה ת''תיהושעז''לאשכנזיילדים: 5
???שייניך יעקב13ת''תישראלצובעאשכנזיילדות: 4

בסה''כ
תלמידים בגן הילדים ובביה''ס: 189
מהם:
ילדים: 69
ילדות: 120
אשכנזים: 171
ספרדים: 18
בגן בכל המחלקות: 72
בבית הספר בכל המחלקות: 117

9


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב