| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

א

אספת המורים כ''ב אייר תרע''ז

השתתפו המורים מר בבין, בורוכוב, גטמן, יונה, סוקניק, ריבלין.

עבדו תוכנית ליום אחד, והחליטו ללמד ביום זה 4 שעות, משמונה ורבע עד 12. כל הפסקה רבע שעה.

בהיות שהתלמידים לכתות ו', ז', ח', הלכו לעבוד , נפתחו רק הכתות א', ב', ג', ד', ה', דרכו להשתדל לסדר שעורי-ערב לתמידי הכתות לעליונות הנ''ל, העוסקות בעבודה. הספר תלמידים בביה'ס ביום הפתיחה היו 117 , ונחלקו לפי הכתות: א= 21; ב= 20; ג= 17; ד= 10; ה=7, גן-הילדים =43

חלט שגזבר ביה''ס יהיה מר יונה, מזכיר ביה''ס יהיה מר רבלין. יו''ר האספות מר בבין

המזכיר: יוסף ריבלין


ב

אספת המורים כ''ג אייר תרע''ז

השתתפו המורים: מר בבין, מר ברוכוב, מר גטמן, יונה, סוקניק, ריבלין, והגב' שרייבר.
ביום זה הגיע מספר תלמידי ביה''ס ל 131 ונחלקו לפי הכיתות: גן ילדים = 50; א=19; ב=24; ג=22; ד=8; ה'=8.

תכנית כ''ב אייר

כיתות
אבגדה
שעה 1 חשבון

יונה

שיחה

גטמן

אגדה

ריבלין

חשבון

ברוכוב

הקראה

בבין

שעה 2קריאה

סוקניק

דקדוק

ריבלין

חשבון

ברוכוב

תנ''ך

יונה

הקראה

בבין

שעה 3התעמלות

סוקניק

חשבון

ברוכוב

קריאה

גטמן

כתיבת אי'

בבין

תנ''ך

יונה

שעה 4 אגדה

ריבלין

הסתכלות

סוקניק

תנ''ך

יונה

קריאה

גטמן

חשבון

ברוכוב

תכנית כ''ג אייר

כיתות
אבגדה
שעה 1חשבון

יונה

הכתבה

ריבלין

קריאה

גטמן

שיחה בטבע

סוקניג [סוקניק]

כתיבת -אי'

בבין

שעה 2ספ????

סוקניג [סוקניק]

חשבון

ברוכוב

גטמןהקראה

בבין

תנ''ך

יונה

שעה 3הסתכלות

גטמן

תו [לדה]'

יונה

חשבון

ברוכוב

דקדוק

רבלין

תו [לדה]'

סוקניג [סוקניק]

שעה 4כתיבה וקריאה

סוקניק

אגדה

ריבלין

הכתבה

בבין

חשבון

ברוכוב

טבע

גטמן

10


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב

ספר האגדה, מסדר ומפרש  על ידי י. ח. רבניצקי וח. נ. ביאליק תרגילי חשבון שנה א תרגילי חשבון שנה ב-ג ההתעמלות שעורי הסתכלות ספרנו  במשעול ספורי המקרא