| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |
רשימת תלמידי הגן וביה''ס

מר בבין: מעיר שצריך לבחן את תלמידי התלמוד תורה ובני המושבה הרוצים להכנה אל ביה''ס אחרי שאין ידיעותיהם ידועות.

הגב' שרייבר: מעירה שצריך להפריד בגן-הילדים שתי כיתות. מספר-התלמידים 50 בערך. בגולים שונים ובידיעות שונות

החלט:לכתוב למר אדלר ע''ד גננת שניה.
מציעים למרה זו את הגב' ריקליס מפתח-תקווה

הגב' שרייבר: מוציעה שהייתה מקבלת משכורתה מהתחכמונו, וכעתאינה מקבלת משכורת.
פסקה לקבל מחודש ניסן. מנהל התחכמונו אומר לה שאם המורים האחרים יקבלו משכרתם, כי-אז תקבל אף היא.

מר גטמן: מציע לכתוב לועד-החינוך שצריכים כגון לגב' שרייבר לגן-הילדים , ולכן ידאגו לסדר את הגב' שרייבר ולבוא בדרכים גם עם ועד-התחכמומו.

מר בבין: מציע לכתוב בנוגע לזה למר אדלר בתור בא-כוח ועד-המהגרים

מר יונה: לצעתו יוכל ועד-החנוך לדרש זאת מהתחכמונו אחרי שהוא תומך בתחכמונו.

מר סוקניק: הוא מציע לכתוב שני מכתבים: למר אדלר וגם לועד-החנוך.

מר בבין: לפי-דעתו אין לועד-החנוך כל קשר עם זה, וצריך לפנות רק למר אדלר.

מר יונה: הוא מציע לכתוב לנוגע לזה למר אדלר, ואם יודע שאין משלמים רק לגננת מהתחכמונו יפנה הוא לועד-החנוך.

מר ברוכוב: מציע לכתוב לועד-החנוך ע''י מר אדלר, והוא ימסור או לא ימסר את המכתב לועד-החנוך כראות עיניו.

החלט: לכתוב למר אדלר ולועד-החנוך ע''י מר אדלר בדבר הגב' שרייבר.

המזכיר: יוסף י. ריבלין


ג

אסיפת מורים כ''ה אייר התרע''ז

השתתפות: מר בבין, בורוכוב, גטמן, יונה, סוקניק, ריבלין ושפיגלמן

ביום הזה באו לביה''ס 140 תלמידים ונלחק לפי המחלקות:
באופן זה: בגן - 48;
א - 21;
ב - 30;
ג - 18;
ד - 11;
ה - 12.

עמוד 11

11


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב