| התוכן | עמוד קודם |

המהגרים בכפר-סבא
חודשי: מאי, יוני, יולי שנת תרע''ז

ש'בשל'ש'בשל'ש'בשל'
חודש מאי
113חמרים לבנין הסכות: 1) 58 אוך' מסמרים
6142) חבלים
5321/4 16 ימי עבודה לבנין הסכות ותקונן
-33שכר הובלות כלי ביה''ס ורהיטיו מפ''ת
-20שכר הובלות כחי ביה''ס וחפצת המורים מפ''ת
9206 חר' מחברות
8234740הוציות קטנות ( נייר כתיבה, דיו, עפרונות, עטים וכו'
ביה''ס והמשרד)
------
חודש יוני
-261/5 ימי עבודה לתקון הסכות ותקוני השמש
-1411 אוך' מסמרים לתקון הסכות
43211 חר' מחברות
32שמשות הסכות
123העברת מכשירי הגן מיפו לכנים? חירום? בשביל הגן
9107110הוציות קטנות (דיו, סופג, ונעצים, כד, מוחקים וכו')
------
חודש יולי
-6תקונים בסכות
-4שמירת הסכות
-70ע''ח הצילום
-20התעודות
-19הטיול לבחריה
437הנשף ביא אב
-15שכר הובלת חפצת ביה''ס והגן מכ''ס לפ''ת
1/2 85271/2 11851/2 713הוציות קטנות (תקון הפעמון, אבטיחים וכו')
------------------------
1/2 8527
-------
[חתימה הגזבר:] א. יונה

50


| התוכן | עמוד קודם |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב