| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

חשבון ההוצאות וההכנסות של ביה''ס כפר סבא
זמן הקיץ

ש'בשל'ש'בשל'ש'בשל'
חודש מאי
-90מועד החנוך ע''י מר ב[צלאל] יפה שנת לת''ז.
-210-120מועד ההגירה ע''י מר א[ברהם] לב שלשה נפל.
חודש יוני
491מועד ההגירה ע''י מר קליונר שנת לת''ז
1/21011/2 69ממכירת מחברות
חודש יולי
-120מועד ההגירה ע''י מר סוקניק
8.1ממכירת מחברות
-10מהגברת יפה לטובת חגיגת הפרדה במנ' אב
-50מועד החנוך ע''י מר ב. יפה ע''ח בצלום בה''ס
20מועד ההגירה ע''י מר פולני
821615מועד החנוך להעברת חפצי ביה''ס והגן מכ''ס לפ''ת
1/2 8527--------------------------------------------------------------------
--------
1/2 8527
--------

הגזבר: [א. יונה]

49


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב