| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

רשימת תלמידי הגן וביה''ס

בעד האספה ואח''כ כל מורה עשה כטוב בעיניים.

ה' סוקניק לא שאלת חבר וקבוצה פה, צריך להביע את דעתנו. בשאלות שמעשיות, אינם ועד החנוך אז כבר החליט, אבל עלינו לומר מה שאנו רוצים ואפילו בעינינים התלויים בועד החנוך. בנוגע לזמן - צריך לתת את האפשרות גם למורים שעדיין עובדים ואין להכרחתם לבוא לאספה נוסף אחרי סגירת בתי הספר. בכלל יש לה לאספה גם ערך צבורי ידוע, בפרט אחרי שבשנים האחרונות ערך החיים השעורים כמעט נפסק.

ה' יונה מדגיש את נחוצות האספה לקרב את הזמן.

ה' בבין: את האספה הזאת עם ועד חנוך רב המורים בא''י אינם ברשותו שלועד החנוך בשאלת הזמן - קשה לדחים צריך לתת את האפשרות למורי הגליל כי יוכלו להשתתף באספה. אני מציע לקבל את הריזולוציה דלקמן:

חבר המורים בכפר-סבא תומך בהצעת מורי ירושלים לקרא לאספה כללית של מורי א''י בפתח-תקוה בסוף אלול את עזרתו בסדור האספה.

הריזולוציה הזאת כפי שהצעה ע''י מר בבין מתקבלת. מוסרים למזכיר מודיע למר יחיאלי ולסניף ירושלם את נוסח הריזולוציה.

באספה הזאת מאשרים גם את השעות המזכיר בנדון משכרת המורים לשנה הבאה.

[חתימה]המזכיר י. שפיגלמן

ישיבת המורים י''ד אב , תשע''ז


[Thursday, August 2, 1917]
נוכחים כל המורים
ה' בבין מוסר דו''ח ''פעולות הספריה'' . בס''ה היו לספריה 104 קוראים, והם 94 תלמידי ביה''ס. הם קראו 487 ספר. בכלל נתקלקלו ונתלכלכו הרבה ספרים. אבדו 4 ספרים, 7 ספרים לא החזרו אל הספריה כי לקחום קוראים אתם בעזבם את כפר-סבא.

ה''ה בבין ויונה מוסרים כי עברועל ספר הפרוטוכלים ולא ראו שום דבר בלתי מתאים למ??? ובכן הם .... לאשר את ספר הפרוטוכל

האספה מאשרת את ספר הפרוטוכלים.

41


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב