| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

ישיבת המורים י' אב תרע''ז
נוכחים כל המורים.

בישיבה זו דנים על פרטי החגיגה, בהכנות החגיגה חלושנויים. בוחרים בועדה לעבור על ספר הפרוטוכליםץ
חברי הועדה הם:
ה''ה בבין ויונה.

בוחרים בשני רואי חשבון ה''ה בורוכוב וסוקניק.
היו''ר ה' בבין מודיע למורים כי על המורים להמציא למזכיר בביה'ס את כל החמר שנלמד בבית הספר במשך ימי הקיץ למען נכנס כל החמר בתוך ספר הפרוטוכולים

[חתימה]המזכיר: י. שפיגלמן

ישיבת המורים י''ב אב תרע''ז


נוכחים כל המורים.
היו''ר ה' בבין מציע את סדר היום:
הצעת מורי ירושלם בדבר אספה כללית של מורי א''י בפ''ת.
הצעת תזכיר בנדון משכרת המורים לשנה הבאה.

היו''ר מקריא מכתב מאת הועדה המכוננת לאספה כללית לכל מורי א''י. יתאספו בסוף אלול בפתח-תקוה וסדר היום הוא: 1) דו''ח ממצב בתי הספר בארץ. 2) הטבת מצבם החמרי[??] של המורים. 3) הצעות שונות.

ויו''ר חושב כי זהו דבר בעתו ועלינו לתמוך בהצעה זו. אם אמנם לא אנו תומכים את גורלם הכלכלי של המורים ובזה האספה הכללית לא תביא תוציה, אבל בכל זאת רצוי שהמורים יתראו וידברו קצת על ענינו ביה''ס

ה' בורוכוב: אספה כזו בודאי תשפיע לטובה, אולם בנוגע לזמן שהועדה מצעה - אין הזמן מתאים ביותר כי בעניני כסף כבר יהיה מלאחר כי ועד החנוך אז כבר סדר את התקציבים וכל חות דעת המורים לא תביא שנויים ולכן רצוי שיחיא את הדבר.

ה' גטמן: אנו כבר נפרדים וקבוצתנו אינה חבר. עלינו להביא את דעתנו

40


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב