| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

רשימת הציונים

שם התלמידהנהגהשקידהמתאים למחלקההערות
חייט מרדכיכמעט טובטובמתאים למחלקה השביעית
לוי יוכבדטוב מאדטוב מאדמתאים למחלקה השביעית
לוי יונהטוב מאדטוב מאדמתאים למחלקה השביעית
ספרדית מריםטוב מאדטוב מאדמתאים למחלקה השביעית
פרלמן חיהטוב מאדטוב מאדמתאים למחלקה השביעית
סולנסקי יעקב[?]טוב מאד כמעט טובטעון בחינה במקצעות הכלליים

מחלקה ה'

ברזלי אליהוטוב מאדטוב מאדמתאים למחלקה הששית
לוי אברהם צביטוב מאדטוב מאדמתאים למחלקה הששית
סלונים משהטוב מאדטוב מאדמתאים למחלקה הששית
סלונים רבקהטוב מאדכמעט טוב אינה מתאימה למחלקה הVI
ספרדי יונתןטוב מאדטוב מאדטעון בחינה בלימודים העברים
קוברשטין צביטוב מאדכמעט טוב מתאים למחלקה הVI
שמרלינג רחלטוב מאדכמעט טוב מתאים למחלקה הVI
???? שלמהטובמספיקאינו מתאים למחלקה VI
לוי ברכהטוב מאדטובאינה מתאימה ל VI
ליטבק מריםטוב מאדטוב מאדמתאימה למחלקה VIטעונה בחינה בחשבון ובתנ''ך
פפרמן אסתרטוב מאדטוב מאדמתאימה למחלקה VI
שרייבר יכבדמקבלת תעודה. עברה לפתח תקוה ולומדת בביה''ס שם.

מחלקה ד'

????טוב מאדטובמתאים למחלקה Vטעון בחינה בחשבון
חייט שרהטוב מאדטוב מאדמתאים למחלקה V
ציבלון מלכהטוב מאדטוב מאד מתאים למחלקה V

36


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב