| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

כל מורה יחוה את דעתו, לתלמיד שלומדים ישנה דעה קבועה עליו לתלמידנו יחשב - ולא - לא נחשב למידנו,

החלט:
בספר הפרוטו-כלים כותבים את שלשת הסמנים הללו: הנהגה, שקידה, תמאים למחלקה, אינו מתאים למחלקה.

לחלש במקצוע ידוע: טעוך בחינה במקצוע . . .

ה' גטמן מציע לכתוב ציון כללי בכל הלמודים

הצעת ה' גטמן נדחתה.

החלט:
ניתנים תעודה לכל תלמיד. בתעודות אין כותבים ציונים

[חתימה] המזכיר י. שפיגלמן

ישיבת המורים ו' אב תרע''ז

נוכחים המורים והגננות. היו''ר מציע את סדר היום:
תכנית הנשף
תעודות
ציונים לתלמידים ברוח ההתלטה.

חזרו הועדה לערוכת החגיגה בעת סגירת ביה''ס ולסדרם תכנית.

הצעת מ המתקבל ע''י הנאספים

ה' בבין: מציע את טופס התעודה: הצעת ה' בבין מתקבלת.[] בזה גוף התעודה.

מחליטים להדפיס תעודות כי אין אפשרות להוציא פה אוזן. תעודה מתקנת מעשה יד.

הציונים : טוב מאד, טוב, כמעט טוב, מספיק.

35


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב