הגן מחלקה א

| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

שם התלמיד

גילו

ביה''ס

שם אביו

מעשהו

עדה

הערות

מלכה ליפשיץ1/2 3יצחקבחו''לאשכנזיpage 3
דרור? אביגל?3?קצבאשכנזי
ולפוביץ יהודית3מרדכיאשכנזי
הודנשטיין? אסתר3אשכנזיילדים 14
מרגלית רבקה1/2 4יאירבחו''לאשכנזיילדות 18
אשולין שושנה4משה?ספרדיספרדים 5
לידרמן זוזה3זוזה חלבןאשכנזיאשכנזי 27

מחלקה ''ב''

איתן שמואל4אליהוארגאשכנזי
אלכסנדר5אשכנזי
מרדכי5אשכנזי
חזן אליעזר1/2 4חייםפועל
מזיקה אליהו דוד5ספרדי
גינזברג לוי5יהודה?אשכנזי
דננברג אפרים5אשכנזי
יעקובוב אליעזר5שלמהנגראשכנזי
סוסנובסקי יחיאל5אשכנזי
סקנר זלמן5חייםנגראשכנזי
קלמורוב אליהו1/2 5משהפקידאשכנזי
מזרחי ישראל6שמואלאכראשכנזי
הופמן חנה5שעןאשכנזי
אשולין מזל7חייםנגרספרדי
לוין חנה1/2 5שלמהבחו''לאשכנזי
סלונים רחל5יוסףפקידאשכנזי
פרלשטין רבקה6אברהםמלמדאשכנזי
נקדימון חנה1/2 4דבאופהאשכנזי
בלהה אנגלשטין6בנימיןנגראשכנזי

3


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב