הגן מחלקה א

| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

שם התלמיד

גילו

ביה''ס

שם אביו

מעשהו

עדה

הערות

אלפסי אליהו1/2 4מאירחלפןספרדיpage 2
ארוץ רפאלספרדי
חזן יהודה4חייםפועלספרדי
כהן לוי4משהסוחראשכנזי
כהן שמריהו4אליהוחלבןאשכנזי
סוסנובסקי יואל4חייםאכראשכנזי
פונדמנסקי אביעבד3זלמןסוחראשכנזי
קופמן צבי4מרכיסנדלראשכנזי
קרול משה 4צובע?אשכנזי
קומורוב שלמה3משהפקידאשכנזי
אנציקובסקי נחימונו1/2 3אשכנזי
שדתבר יעקב3סוחראשכנזי
אלפסי רחל3מאירחלפןספרדי
גנזבורג צפורה4משהסוחראשכנזי
הופמן שרה1/2 3שעןאשכנזי
זטלר רבקה

3בן ציוןאכראשכנזי
יונדב חנהאשכנזי
טטר שושנה1/2 3אשכנזי
כהן נחמה1/2 3יוסףפועלאשכנזי
מיננברג גיטלה3יהודהצתבתאשכנזי
סלונים שלמית

4יוסףפקידאשכנזי
סקיבין נחמה

3דבאכראשכנזי
ליבוביץ יפה4אשכנזי
מרדכי לוין3אליהונגראשכנזי
גודברג יואש3נטעפועלאשכנזי

2


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב