כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


כפר-סבא, תרס''ג - תשי''ג 1903-1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא