כפר-סבא, 1953


| התוכן| עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


כפר-סבא


| התוכן| עמוד הבא