| עמוד הקודם | עמוד הבא
אספת ארגון שומרים עברים כללי גוש כפר-סבא 16.4.1937


את הכתות הכי מקסימלים שלנו. לפי הבקור שלנו קונו נקודות כ'''כ את מספר השומרים 17 רגליים, 6 רוכבים בזה נגמר הבקור, ונצבר להפגש ביום השני 12.4.1937 בשעה 8 בערב.

12.4.1937 נסעתי עם הח' בן-אריה.

בישיבה הזאת השתטפו גם יגאל ואריה אברמסון. מטעם האגודה השניה.

השתטפנו בישיבה בתור שומרים.

בישיבה נבחר ע''י הפרדסנים ועד גושי הפרדסנים
בס''ך 10 אנשים, לסדור השאלה.
להחליף סעיף 2 בסעיף 3.
סעיף 3 . סדור הסניף ושמו:

אברהם: מציע לסדר סניף ממגד עד קלמניה, לסניף כזה יש יותר משקף.
7 וכבים, 7 רגליים.
חסון: מציע לקרא לגוש השם '' היסוצ''(???) , כי מגוש זה יצאה האונומוטיבה(???) לאירגון.

מוטוחו??? : מתנגד להצעה זו. כי לנו צריכים לסדר ???? השם צריך להיות גיאוגרפי.

אברהם: ישנם גם מתצרה לבני רכך שיזמ את הארגון, אם כי אנחנו ההרוג, מתנגד לשם זה.

מציע השרון המרכזי.

אלימלך: ??? לקרא לעצמנו שם שמוצא חן בעינינו.

חסון להציע ?? ?? שם גיוגרפי לא שם סמלי.

הצעה א: אם מקבלים שם גיאגרפי

הצעה: ב: שם סמלי, באופן פרינציפני

אברהם: מקבל את השם הגיאוגרפי לבועד הפועל שעורר את השם סמלי.

 אספת שומרים , כפר-סבא, 16.4.1937

2

| עמוד הקודם | עמוד הבא