| עמוד הבא
אספת ארגון שומרים עברים כללי גוש כפר-סבא 16.4.1937


אספת גוש כפר-סבא התקיימה ביום הששי 16.4.1937 בכפר-סבא.
המשתתפים: אברהם דרוין, מאיר וילטשר, שמואל מרגושילסקי, אלימלך נתנזון, ישראל אקסלרוד, אליעזר קדמון, רואבן קרמר, שלמה טרנטמן, מבורך יריב, משה חסון, אברהם זטויל.

סדר היום:
1) דין וחשבון מהמשא ומתן בנס-ציונה
2) החתמת השאלון
3) סדור הסניף ושמו.
שונות.

אברהם דרוין מושר דין וחשבון מנס-ציונה. בערב 6.4.1937 נסענו במשלחת כדי משא ומתן לנס-ציונה עם ה' לרר. לפי דברול היינו צריכים להתקשר עם ה' יעקובסון מרחובות אשר קבלנו למחרת בבקר 7.4.1937 בשעה 8 1/2 בבקר. לפי האנפורמציה של ה' לרר השמירה מתפשתת על שטח של 6000 דודם. לפי ההבטחות של לרר נתנו לנו הסקויים לקבלת השמירה.

נתקבלנו ע''י ה' יעקבסון הוא תמך בנו ונתן לנו את הפקיד שלו לשרותנו בשאלת השמיירה.

ביום הששי 9.4.1937 נסענו לתור את מקום השמירה המקום הוא מקום שמירה קשה אשר בגבולותיו יישובים ערבים, ואשר קרו בו כמה מקרי התנקשות בחיי יהודים, כ'כ יושבים הערבים בלב הפרדסים, ע''כ השמירה היא קשה ונחוץ לגייס

 אספת שומרים , כפר-סבא, 16.4.1937

1

| עמוד הבא