| עמוד הקודם |
אספת ארגון שומרים עברים קלמניה 13.4.1937


[ ??? שומרי כפר-סבא, גן השרון, קלמניה וגוש רייסקין. באספה זו ביום שלישי 13.4.1937 התקימה בקלמניה אספת שומרים שבה ]

לכבוד מערכת:

כאן

מ.נ.

נבקשכם בזה לפרסם בגליונכם הקרוב את השורות הבאות:

ביום שלישי 13.4.1937 התקיימה בקלמניה אספת שומרים שבה השתתפו שומר: כפר-סבא, גן-השרון, קלמניה וגוש רייסקין. (המאורגנים בארגון השומרים העבריים כללי בא''י) באספה זו נבחר ועד הגוש המר???השלושה אנשים וכן נבחרו מזכיר וגזבר. בין השאר הוחלט לפנות בקריאה לכל שומר . הסביבה שיכנסו לארגון כשומרים העברים הכללי בארץ - ארגון המוצג את כל שומרי א''י בלי הבדל מפלגה וזרם. בתור מרכז הסניף נקבעה : קלמניה:

כתובת וזהירות הסניף: ת.ד. 7 קלמניה. ע''י כפר-סבא. טל 226.

 אספת שומרים , קלמניה, 13.4.1937

2

| עמוד הקודם |