| עמוד הבא
אספת ארגון שומרים עברים קלמניה 13.4.1937


ישראל: מציע לשלוח לעתונים רשימה על קיום האספה.

הוצעות הסניף: יאשרו עד 30% למיסו החבר.

טל 226. ת.ד. 7 קלמניה.

עד ה ?? לכל חבר כל שומר לפניה את מסיו לגזבר.

מציע לבחור בסמל אחיד לכל השומרים בארץ.

1. הצעה: עגול עם מפת א''י ושומר רוכב עם רובהו
2. עגול עם מפת א''י שתי רובים מצטברים
3.

לכתוב לגרבובסקי (לופטי) להתעניין בענין שמירה ליפטי

ישראל: כל אחד הוא מרכז ב ע -בת???

שמעון קלר
בית שנצר
אבן-יהודה

 אספת שומרים , קלמניה, 13.4.1937

1

| עמוד הבא