כפר-סבא: שנת הבראשית


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

חבצלת

HABAZELETH
דצמבר 28, 1894 (5655) ראש חודש טבת, NO. 12

מבשרת ציון
שנת העשרים וחמש
מכתב עתי יוצאי לאור בכל שבוע יבשר וישמע כל דבר הדרוש לחפץ לבב איש יהודי.

מאת
ישראל דוב פרומקין.

יפו

בימים האלה נגמרה קנית אדמת ''כפר-סבא'' הרחוק מהלך שעה וחצי מפתח תקוה ונחשב על מחוז שכם. הקניה הזאת נעשתה ע''י הגביר ה' עפשטיין עט קאמפ' ומר קרלינסקי חתנו של הרימ''פ ולרגלי החומרות והאסורים נמשכה כשלש שנים, ובימים האחרונים נגמרה והבעלים השיגו שטרי מקנה על שמם ''כפר-סבא'' יכיל כשמונת אלפים דונם אדמה, אדמתו אדומה וטיבה מאד.

זלמן ב''ט.


 חבצלת, דצמבר 28, 1894 (5655) ראש חודש טבת, NO. 12

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא