כפר-סבא, 1973, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא


 כתב-היד של יחיאל מיכל פינס
כתב-היד של יחיאל מיכל פינס

היושבים בבאטום, ולא נבצרה ממני להעלות הנחלה על שם הקונים עצמם, אלא משום דררא דממונא ומשום עוד סיבות צדדיות בחרתי להעלותה על שם אחר, על שם הגביר הנכבד המפורסם ר' חיים אפשטיין תושב ביירוטה. והיה כי יסודרו כל ענייני הממונות וקיבל כל אחד מהקונים, שהמה אזרחי תוגרמאו שטרי מקנה על שמם וגם רשיון רשום לבנין''.

ובמכתבו אל הגביר הנכבד כותב י. מ. פינס :

''אחוזת כפר סבא נקנתה. נקנתה ויצאו קושנותיה על שם כבודו. תמה אני : מלים מעטות אלה איכה יכילו בתוכם בשורה רחבת-ידיים כזו ? אך לא המה המבשרים, כי אם הצעקה אשר עמה יצאו. עוד יוסף חי, כן הוא, ידידי, הרגשות כלואות ורצוצות ימים רבים בקרב לב עמוק והן מתפרצות החוצה - והיתה צעקה, צעקה של יגון או צעקה של שמחה, הכל לפי ההרגשותו ומלבי יצאה צעקה של שמחה, של שמחה שאינני יודע לתת מידה לגודלה. דומה אני, כי מבלעדי אגיד לו אוזניו מאליהן הקשיבו את הד קול הצעקה אשר יצאה מלבי מדי כתבי את המלים המעטות האלה, כי כבר נודע לן מעט מזעיר מהעמל והתלאה והיגיעות והנדודים ; לו אך הד היה שומע, כי אז קול רעש גדול מפוצץ הרים. הן לא אגזים מאומה אם אומר, כי הקושנות הללי לא בדיו נכתבו כי אם בדם ליבי ובמרץ לשד חייתי, ואולם עתה, ברוך ד', סוף סוף הגיעונו עד הלום.

זכה, כי נקנתה נחלה בארץ-ישראל בימים האלה ועל שמו. והנחלה הזאת'' הידע מה טיבה ? הן היא נחלת כפר-סבא, מקום בו עמדה עריסת יהודה המכבי ואשר האדומי מצאהו חשוב כל כך, עד שהיסב את שמו על-שם אביו ; 'אנטי- פאטרית'. ולא זו בלבד, אלא שנתגלגלה זכות על-ידו כי הקניה הזו כבשה הדרך גם לפני הבאות אחריה לבלי ישימו מכשולים עוד על דרך יהודי אזרח תוגרמא לבוא על נחלתו. - - - ''

מעניינים מאוד הם תיאורי י. מ. פינס על טיבה של האדמה ובקיאותו הרבה בעיבוד המטע, הוא כותב :

'''אדמת כפר סבא תכיל על פי הערכה עשויה על-ידי האדון קרקש, אדריכל הממשלה ביפו, 7,500 דונאמים. צורת חלקת האדמה : מרובע נכון באין עקמומיות בקווי גבולותיו. בצורה זו מעלה גדולה לעבודה משותפת שהאדמה עתידה להיזדקק עליה לעתיד כגון ניכוש ועידור וכיו''ב.

''פני האדמה שטוחים, ישרים ומעורבים בגבעות, אשר הגבוהה שבהן לא


18


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא