כפר-סבא, 1973, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא


 צילום של אדמת כפר-סבא השוממה  שחור לבן
אדמת כפר-סבא השוממה


ראשיתה של כפר-סבא חלה בשנות העליה השניה (1914-1904 ), אשר חוללה את התמורה הגדולה בתנועה הציונית בכלל ובארץ-ישראל בפרט.

בתקופה זו עלו לארץ מעשים מחלקים שונים של אירופה המזרחית ובליבם מרד הדור הצעיר נגד מציאות הגולה. משאת נפשם היתה להיות לפועלים ולחקלאים בארץ-ישראל. בעבודה ראו יסוד חיים עיקרי להתחדשותו של האדם ולתקומתו של עם ישראל.

אדמת כפר-סבא נגאלה על-ידי נח קארלינסקי, חתנו של יחיאל מיכל פינס. עוד בתרנ''ב, (1892). בגלל האיסור על רכישת קרקעות באה הפרעה בהעברת השטח, 7,500 דונם, לידי היהודים· חברי אגודה להתנחלות בבאקו נרתעו מרכישת אדמה שם, אולם קארלינסקי לא התייאש והוסיף לחתור לרכישת השטח. אחרי שלוש שנים של מאמצים השיג קארלינסקי את מבוקשו, האדמה נקנתה (בסידור הקנייה עסקו י. מ. סאלומון, וי. מ. פינס) על-ידי קבוצת יהודים ונרשמה בחודש כסליו תרנ''ה ( 1894 ) בערכאות על שמו של חיים אפשטיין, שישב בבירות והשתתף בקנייה.

נ. קארלינסקי רצה למצוא קבוצת בעלי-הון, שתטע שם פרדסים. הקונים שתפעל כשם המשקיעים במשך עשר שנים, תטע ותבנה, ואחר כך תמסור הקימו ביפו אגודה בשם 'לבנות ולנטוע', שתיכננה ניהול הנחלה, על-ידי פקידות, נחלותיהם. בקיץ תרנ''ה יצא קארלינסקי לרוסיה לשם רכישת חברים לאגודה הוא רכש חברים אחדים, בתוכם בני משפחתו וקרוביו. ביניהם הרב דוד פרישמן מקארליו-פינסק ובניו, הרב אהרונסון מנייז'ין (עיר הולדתו של קארלינסקי)

מזכיר הוועד האודיסאי של חובבי ציוו ז. אפשטיין אמר לקארלינסקי כי הקהל לא יתן אמון בו, בראש הפעולה צריכים לעמוד אנשים ידועי-שם ושימסור את הטיפול במכירת החלקות ל''וועד הארצישראלי'' בפאריס. קארלינסקי פנה אל הוועד הזה והוא הסכים להיות המתווך בין הקונים ובין מוכרי הנחלה, לשם כך הוקם ועד פאריזי לחברת לבנות ולנטוע להמתנחלים בכפר-סבא ייסוד המושבה והדאגה לפיתוחה נשארו בידי הקונים היוזמים.

מכשולים רבים וקשים עמדו בדרכו של קארלינסקי עד שהצליח להגיע לשלב של גמר מכירת החלקות באמצעות האגודה ביפו והוועד בפאריס. הקבוצה הביירותית, שבראשה עמד חיים אפשטיין עמדה למכור את האדמה ע''י מתווך ערבי (איברהים סאבאך מיפו) ליק''א, שהחלה בפעולותיה בארץ, ובאחד ממכתביו


| תוכן עניינים | עמוד קודם | עמוד הבא