כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

 white dot


נח קארלינסקי

נח קארלינסקי שהיה הרוח החיה בגאולת אדמת כפר-סבא נולד בנייז'ין בתרל''ב לאביו ר' משה הלוי קארלינסקי. אחיו יעקב עלה לארץ בתר''ן (1890) השתתף בגאולת אדמת רחובות והיה מפעילי המושבה בהיווסדה. ''יעקב קארלינסקי, צעיר אכרי רחובות, התנחל בה באופן עצמאי, לא היה פועל אבל היה אח ורע למשפחת הפועלים ודאג להם דאגת אב. הוא לא ישב לאכול בטרם אכלו ושתו הפועלים גם מותו הטראגי היה קשור בעניני הפועלים - נפל מעל סוסו (כ''ז ניסן תרנ''א) ברכבו מפתח- תקוה לאחר שתר שם נחכה להתיישבות פועלים'' (''המליץ'' תרנ''א).

הספדו הנרגש של י. מ. פינס על יעקב קארלינסקי (''בכל רחובות מספד'', ''הארץ'' של ז. יעבץ תרנ''א חתום אחיך יחיאל מיכל פינס.

מרת איטה ילין, בתו של ר' יחיאל מיכל פינס, ורעיתו של ר' דוד ילין מספרת (''לצאצאי'' ב') ''יעקב קארלינסקי קנה חלקת אדמה גדולה בסביבות פתח-תקוה ונסע לשם כדי לשלם לבעל הקרקע ואז קרהו האסון. החקירות על סיבות מותו לא העלו תוצאות. רק נודע, שהכסף שהיה אתו לא נמצא. לשם חקירה נוספת נשלח מפוניווז' אחיו נח קארלינסקי, שנשאר כמה שנים בארץ. כאן התרועע עם אחותי נחמה והם נשאו, גיסי נח היה איש יפה, פיקח ובעל מזג שוב. ביתו (ביפו) היה פתוח לכל בא ונזקק. הוא היה עובד חרוץ והשקיע הרבה כסף ומרץ בקניית אדמת כפר-סבא. יחד עם לייב סלומון ומרדכי הויזדורף (מפ''ת) עמלו הרבה בקניית האדמה ובהשגת הקושנים עליה''.

''גיסי נח, ממשיכה איטה ילין, הסתבך מאד בקניית אדמת כפר-סבא. היו לו עשרות משפטים עם בני הכפר שישבו על הקרקע ועם האפנדים בעלי הקרקע שישבו בביירות. סוף סוף קצה נפשו בעמלו הרב והוא עזב את הארץ בתרנ''ו ונסע לרוסיה עם אשתו וילדו בן השנתיים. ברוסיה החל את חייו מחדש. בראשונה התיישב בנייז'ין ואחר כן בפינסק ולבסוף בקיוב. בסוף השנים גדלה משפחתו לחמש נפשות - ארבעה בנים ובת אחת, שהצשיינה ביפיה ובכשרונותיה לשפות. אחד הבנים שמריה (סרז') נסע לאנגליה אחרי מלחמת העולם הראשונה וחי שם.

בהקדשה לספרי ''בנין הארץ'' (כתבי יחיאל מיכל פינס, בעריכת חתניו דוד ילין ויוסף מיוחס) כתוב : ''לזכר בת המחבר נחמה קארלינסקי ובעלה נח קארלינסקי, שנפטרו בדמי ימיהם (לא צויין איפה מתו) מוקדש הספר הזה אשר הוצאתו אופשרה ע''י תמיכת בנם האדון שמריה קארלינסקי.

32


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא