כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953

115


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |