כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
גן המגינים שניטע לזכר בני המושבה שנפלו במלחמת השחרור. הגן נאה ורחב-ידים. דורות חדשים של בני המושבה מוצאים מרגוע וחדווה בגן, הנושא זכרם של הגבורים.

114


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |