מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

משונה שהתחלף בכל רגע. ונחוץ לדעת כי הישיבות היו בזמן שהיתה קצת הרוחה, כי במצב הקשה ביותר אי אפשר היה כלל להתאסף.

פרןטיכל מישיבת ועד ההגירה הזמני בכפר-סבא שהיתה ביום כ''ב טבת תרע''ח, בביתו של ה' אשכנזי.

נוכחים ה''ה: ש. אשכנזי ,פודלישוק, יונה שפירא, ב''צ חיט, מ. קליונר, צ. סלור. נוכח גם האורח מזכרון מר..... . מר אשכנזי פותח את האספה ומבאר את המצב, אומר שיש בין המהגרים אחדים שמתאוננים על הועד, וחפצנו מאד לבאר לכלם את המצב, ובעיקר את מצב הקופה והמחסן, אבל אי אפשר היה לנו כלל להתאסף, מאין מקום, כי כל הבתים היו מלאים אנשי צבא ולא נוכל לדבר.

עכשיו המצב הוא ככה: יש לנו שני קנטר לערך חטה במחסן, ומה שהמשביר העביר הנה מפ''ת ולקחנו אותה ממנו בהקפה, לע''ע 5 קנטר, בסה''כ יש 7 קנטר חטה, וכשלשה קנטר דורה. כל תקוותינו המה על הגליל ועתה אין לנו מאין לקחת. עד הנה חיינו בנסים: הודות למר סלור השגנו מעט רורה, שמונה קנטר, בהקפה, שהוא ערב בעדנו. והחטה שהמשביר העביר הנה מפ''ת לקחנו אותו והאכלנוה למהגרינו. התקוה לכסף מהגליל היא גם כן חלשה, מפני שאנחנו הננו אצלם האחרונים בקבלת הכסף. כשמר דיזנגוף מקבל כסף שולח אותו לטבריה ומשם לחיפה, וכן לזכרון ולחדרה עד שמגיע אלינו. לוקח קודם כל ועד ההגירה עבור מהגרי מקומו והשאר - אם נשארים , עבור כפר-סבא. ומפני הקושי בחבור שביבינו בא תמיד באחור זמן. ומטעם זה היה נחוץ לנו איזה סכום של

42

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא