דבר,דפים מפנקס, מאת שמעון קושניר,אוגוסט 1934


| התוכן|

נסגרה הדלת מאחוריך..., מאת שמעון קושניר. דבר,  4 אוגוסט , 1934

נסגרה הדלת מאחוריך, מאת שמעון קושניר...
דבר, 4 אוגוסט 1934

(דפים מפנקס)

השכמתי לבית הסופר מ. ג. שהבטיח את השתתפןתו במשמרת. לביתו בא המשורר צ'. והביא מפרי עטו. הצענו לו שיצטרף למשמרת - והוא נענה לנו. הצטרפו עלינו עוד שניים מאנשי הביטוי. דמה, כי זז דבר מה. מוסרים, כי ביאליק נסע לירושלים להניע את אוסישקין. החקלאים הלאומיים נכונים ללכת למשרת. הערב מתכנסת אסיפהת הנבחרים.

והמתנכרים מרחיבים את הפרצות וסוגרים בפנינו את השער. במשמרת הורם דגל ועליו זעקתנו הכאובה: ''אל תנשלו את הפועל העברי''. משמרתנו שקטה. השער מוגף, ומעבר לגדר עובדים זרים. נושלו אלה שנטעו ועבדו עד הימים האלה. בכוח זרים מסתייעים לחתור תחת יסוד כל עתידנו ולהרסו. ואנו נאבקים באלמותנו, בבדידותנו על זכות העבודה העברית, על חובת העבודה העברית ועל עתיד העבודה בתקומתנו.

אנו קוראים לשמור במשמרת זו כמו ששמרו ראשונים את משמרת האש הראשונית, אשר סוד-החיים והמות ירד עמה כרוך לאדם עלי ארץ.

ההליכה למשמרת ומלחמתנו על העבודה במושבה מכוונת את דרכנו אל העיקר, אל הקשה והרחוק. במפנה זה נצליח אולי לצאת מבדידותנו האיומה בימים נוראים אלה:

מאירה התקוה, כי נתגבר על הסיוט, כי נצח אמתנו לא ישקר.


פורסם חוק המשמרות. ניכר, בעזרת מי ניתן. נכרתה הברית המשותפת לעצור את גדולנו והשתרשותנו בעבודה ובארץ.

המאסרים טרם החלו במשמרות. לע''ע יושבים ארבעת החברים הראשונים שנמסרו לכלא על מלחמתם לעבודה עברית. היום התקיים משפטם של חברי המועצה, נמסרו למשפט כאנשי משמרת בחזית הפרוצה בכפר-סבא.

נדרשו לחתום על התנהגות טובה: ''חטאו'', ''פשעו'' שנהלו את הפעולה להגנת העבודה העברית. הם נדרשו לחתום כי יחדלו מפעולתם. סרבו - ונדונו לכלא לחצי שנה.

הידיעה הגיעה אל המשמרות. הוחלט להפסיק את העבודה ב-3 אחה''צ ולסדר אסיפת- פרידה לחברים ההולכים למאסר.

הפעמונים צלצלו. נהרו מכל הדרכים לככר המרכזית במושבה. נאמרו דברי פרידה מתוך כאב מיוחד בימים אלה של פרסום ''השידיול'' המצמצם את עליתנו.

הושלכנו לבור כלא בידי אחים מתנכרים.

המון החברים התלכד בהליכה בהמון ובשירה. הלכנו כששווטרים מלפנינו ומאחורינו.

היה משהו רב איתנים בהליכה ובשירה זו. הפזור במגלבים ובמקלות לא אחר לבוא - ושותתי דם נראו. הקיפונו השוטרים מכל צד והחלו מאסרים. נאסרנו.

הושלכנו לתא עד המשפט


מצע קשה. קירות אבנים וסוגרי ברזל. נסגרה הדלת מאחריך, כבר אינך ברשות עצמך. יש מי הכופה עליך כבלים.

בחצות נפתח הסוגר וברנש חדש נדחף עם מצעו. מיד הניח את מצעו בקרן זוית, עשה את כל צרכיו כבן-בית גמור. כעבור כמה רגעים נחר כבר משנתו. עם בוקר עמד והציג את עצמו לפנינו כאחד מותיקי בתי הסוהר. היוצא ובא לתוכו זה עשרים שנה. ואינה חת וירא.

- אל תפחדו, חברה. תלעגו לכולם... אני נכנס לשופטים. והם מצחיקים אותי. ילבשו שחור אדום. הם רק משחקי-פורים אין פחד, חברה.

שעת הטיול בחצר הסוהר הוא גם שעת ההתוודעות הראשונה עם בני החבורה. רוב הפושעים כאן עוד לפני משפטם, פושעים מכל הסוגים. הסקרנות לכל חדש היא, כנראה, מהוית הכלא.

לנו שם מיוחד: ''פושע כפר-סבא''. בין האסירים נכרים בעלי זכויות, הנתינים הזרים הנהנים מזכויות ובתוכם גם הקומוניסטים או חשודים בקומוניזם. ביניהם מיודענו ק-ן.

מבט-פגישה מעבר לכל חשבון. הננו אסורים בכלא משטר זר. שותפי- גורל בתחום זה. ואף עם אדם שסרח ותעה.

אולם מצדו התנכרות גמורה, ניחא.

אולם מהי הרגשת האיבה מצדו ללא כל נימה אנושית? חברים נכנסו עמי בדברים, והוא - ללעג לעג לגבורי העבודה העברית, גבורי מפא''י.

- אנחנו היינו תולים אתכם על מעשיכם!

מחלומי שלטון העתיד הוא. בתי כלא מכאן ומכאן. חולמי תליות. אנה אנו באים?

ש. קושניר


נסגרה הדלת מאחוריך, מאת שמעון קושניר...
דבר, 4 אוגוסט 1934

לפני כס המשפט, מאת שמעון קושניר
דבר, 5 אוגוסט 1934

במחיצת חברים, שכנים ושוטרים, מאת שמעון קושניר
דבר, 7 אוגוסט 1934

מכלא לכלא, מאת שמעון קושניר
דבר, 8 אוגוסט 1934

כאן אסור לחשוב! מאת שמעון קושניר
דבר, 10 אוגוסט 1934

בתאים ובחצר, מאת שמעון קושניר
דבר, 14 אוגוסט 1934

בניקוי בורות-השופכין, מאת שמעון קושניר
דבר, 15 אוגוסט 1934

אנו עולים ושבים, מאת שמעון קושניר
דבר, 16 אוגוסט 1934

ימים אחרונים, מאת שמעון קושניר
דבר, 22 אוגוסט 1934

ימים אחרונים, מאת שמעון קושניר
דבר, 23 אוגוסט 1934