| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

בעניני כפר-סבא ואלה הן שאלות של המצב. במשך יום המחרת ישנה האפשרות להכין דו''ח.

היו''ר מציע שאחד המורים ירצה על מצב בביה''ס בכ''ס.
ההצעה מתקבלת.
מוסרים לה' שפיגלמן שימסור דו''ח והרצאה במצב ביה''ס בכפר-סבא.

ה' סוקניק: מציע לעורר את שאלת בתי-הספר בירושלים ונביע את מחאתנו נגד המורים שיכלו ללכת לירושלים ולא הלכו.

ה' שפיגלמן: אין פה מקום למחאות ואין להאשים את מישהוא מן המורים על שלא הלך לירושלים.
צריך לזכור איך הביט כל אחד מאתנו על אלה שנגזר עליהם ללכת ירושלימה בימי הגרוש. בכל אופן אין לנו להביע התמרמרות נגד מי שהוא.

הצעה מר סוקניק לא תעמדה למנין
הצעה רכוש ביה''ס בימות החפש.
היו''ר: ישנן שתי הצעות בנדון רכוש ביה''ס בימים החפש. או לשכור חדר פה ולהשאיר את הכל, או להעביר את הכל לפתח-תקוה.

ה' גטמן: עלינו לפנות לועד החנוך ולמסור את הרכוש לועד החנוך ולהסתלק מן האחריות.

החלט: לפנות לועד החנוך בשאלה מה לעשות עם רכוש ביה''ס בימים החפש.
סגירת ביה''ס והחגיגה.
מכיון שהקטיף מתחיל בשבוע הבא ולכן אין להחליט עתה בשאלה זוימים ידברו.

סגירת הספריה

ה' בבין: מציע להחזיר את הספרים שקבלנו מידי ברוך לידו ואתהספרים שקבלנו מ''שערי-ציון'' להחזיר לועד הספריה.

ה' גטמן: מציע לפנות למר ב. יפה שירשו להשאיר כאן את הספרים שנלקחו מ''שערי-ציון'' על אחריותו של מר ברוך פריבר.

הצעת ה' גטמן מתקבלת.

[חתימה:]המזכיר : י. שפיגלמן

30


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב