| עמוד הבא |

רשימת תלמידי הגן וביה''ס

התוכן


הגן מחלקה א
הגן מחלקה ב
ביה''ס מחלקה א
ביה''ס מחלקה ב
ביה''ס מחלקה ג
ביה''ס מחלקה ד
ביה''ס מחלקה ה
ביה''ס מחלקה ו
מחלקה א: אסיפת-המורים כ''ב איר תרע''ז
מחלקה ב: אסיפת-המורים כ''ג איר תרע''ז
מחלקה ג: אסיפת-המורים כ''ה איר תרע''ז
מחלקה ד: אסיפת-המורים כ''ה איר תרע''ז
אסיפת-המורים כ''ו איר תרע''ז
סדר תוכנית לימודים
אסיפת-המורים כ''ח איר תרע''ז
אסיפת-המורים ב' סיון תרע''ז
ישיבת-המורים י''ז סיון תרע''ז
ישיבת-המורים כ''ד סיון תרע''ז
ישיבת-המורים ח' תמוז תרע''ז
ישיבת-המורים כ''ח תמוז תרע''ז
ישיבת-המורים ה' אב תרע''ז
ישיבת-המורים ו' אב תרע''ז
רשימת הציונים
ישיבת-המורים י' אב תרע''ז
ישיבת-המורים י''ב אב תרע''ז
ישיבת-המורים י''ד אב תרע''ז
חומר לימודים
חשבון ההוצאות וההכנסות של ביה''ס כ''ס - זמן הקיץ
המהגרים בכפר-סבא: חודשי מאי, יוני ויולי, שנת תרע''ז

 רשימת  תלמידי הגן וביה''ס

Full text search : חיפוש טקסט מלא

רשימת הגננות והמורים

מר אברהם בבין - מורה
מר אלחנן בורוכוב - מורה
מר אהרן יונה - מורה
מר יוסף י. ריבלין - מורה
הגב' ז. גרודסקי - גננת
מר יעקב גטמן - מורה
הגב' ש. פרלמן - מורה
מר יצחק י. שפיגלמן - מורה
הגב' ח. שרייבר - גננת
מר ל. סוקניק - מורה


| עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב