| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

ה' בורוכוב: אומר שאין התלמידים מבטלים את זמנים כלל, כי שעות הלמוד בביה''ס אינן נחסרות כלל והלימודים הם כסדרם ובכלל הכל נשאר על מקומו. גם ה' סוקניק נוטה לדעת ה' יונה למציע לדחיית את הנשף עד אחרי תשעה ב'אב, לפני סגירת ביה''ס.

ה' בבין: סובר שאין לדחות את הנשף, כי אם ידחה [לא יודע] אם בכלל אפשר יהיה לערכו. בכלל צריך לומר שתועלתו החינוכית של הנשף אינה פחותה מן הלמודים בביה''ס. ואם אפילו הנשף דורש מעט זמן והתלמידים אין בזה אסון. כך למשל בחזיון מסוגלים להם התלמידים גם בטוים ספרותיים ויודע פרקים שלשים על פה, ואין להשפעם על התלמידים שאינם מפונים את כל השעורים ובפרט ששעות הלמוד בביה''ס היפחתו ע'י כך.

ה' גטמן: נוטה לדעתו של ה' בבין בתועלתו החנוכית של הנשף ונוטה לדחות את הנשף

ה' שפיגלמן: מודיע כי בחזיון המשחקים יהיו מוכנים בעוד ימים אחדים ואפשר לערך את החזיון במועד שקבענו.

[מעחודים] למנין את השאלה:

החלט: לדחות את הנשף עד אחרי תשעה ב' אב.

י''ז תמוז:

החלט: בי''ז תמוז לומדים רק שתי שעות. השניה והשלישית ובהפסקה הגדולה חפש.

כ' תמוז

ה' גטמן: מציע ללמוד בכ' תמוז עד ההפסקה הגדולה ואח''כ לקדישי את הזמן לעניני היום.

רב המורים מציעים לתת חפש לכל היום ובאפן שכזה: בשעה שמונה מתחילים המורים נכנסים עם התלמידים למחלקות ועוסקים בעניני דיומא. קראים מכתבו הד''ר הרצל , מספרים על תולדותנו. בשעה 10 בערך מתיאספים כל המחלוקות במקום אחד כאן התחילה האזכרה הרשמית. המקהלה תפתח את האזכרה ואח''כ נאום אחד

28


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב