4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הלואות המועצה המקומית

הטבלא הרשומה מטה משקפת את סכום ההלואות שקבלה המועצה ומטרותיהן

הסכום שעור הרבית מטרת המלוה שם המלוה תאריך גמר המלוה תאריך קבלת המלוה
900.- 7% לשם סלילת כבישים "ביצור" 1942/43 1939/40
1350.- 3% לשם בנית ביה''ס הממשלה 1948/49 1941/42
900.- 8% לשם קנית בית המטבחים "ביצור" 1946/47 1942/43
3150.- ס''ה

ס''ה 1942/43 1941/42 1940/41 1939/40 שולם
900.- 476.- 179.- 245.- - לביצור עבור ההלואה לשם סלילת כבישים
380.- 190.- 190.- - - לממשלה ע''ח ההלואה לבנית ביה''ס העממי
35.- 35.- - - - לביצור עבור ההלואה לקנית בית המטבחים
1315.- ס''ה
1835.- יתרת ההלואות לשנת 1943/44

עבודות צבוריות שבוצעו בשנות 1939 - 1943

ס''ה בלא''י הסכום בלא''י רחובות כמות העבודה סוג העבודה השנים
4000 רוטשילד והרצל 1700
מטר אורך
כבישים 1939-40
100 מרכז המושבה ככר ירק 1939-40
4220 120 רוטשילד והרצל 400
עצי פיקוס ניטידה
נטיעות 1939-40
1200 רוטשיךד, התקוה, הכרמל,
ביאליק, תל-חי, ירושלים, ארלוזורוב,אהרונוביץ,
רח' אחרים
4500
מטר אורך
ישור דרכים 1940-41
1337 137 טפול בנטיעות והחזקת כבישים 1940-41
4800 בנין ביה''ס, ישור המגרש ונטיעת גן 1941-42
215 נטיעת ודרכים 1941-42
5180 165 בדק בית-המועצה 1941-42
650 בנין מטבח ומסעדה לילדים 1942-43
226 נטיעת ודרכים 1942-43
996 120 בדק בית-המועצה 1942-43
11733

אחוז המסים שנגבה במשך שנות קיום המועצה מתקציב המסים

לעומת הערכת התקציב 49.41% 1939/40 שנת
לעומת הערכת התקציב 45.88% 1940/41 שנת
לעומת הערכת התקציב 52.71% 1941/42 שנת
לעומת הערכת התקציב 69.90% 1942/43 שנת

10

  שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 10

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא