4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מוסדות המועצה והרכבתם

‏חוקת המועצה חמקומית

‏חוקת המועצה המקומית בכפר-סבא ההתפרסמה בעתון הרשמי מס. 654
‏מיום 24 ‏ לחודש דצמבר, 1936 ‏

1 ‏ בעתון הרשמי מס. 809 ‏ מיום 25 ‏לח' אוגוסט, 1938 ‏, נתפרסם תקון לפקודה
העיקרית, התוספת השניה והתוספת השלישית, בדבר זכות בחירת אקטיבית ופסיבית

2 ‏ עתון חרשמי מס. 1048 ‏ מיום 3 ‏ לח' אוקטובר, 1940 ‏, נתפרסם תקון
לפקרדה חעיקרית, פסקה 10 ‏, בדבר זכות המועצה לקבלת חלואות

3 ‏בישיבת המועצח הנבחרת מיום 3/4/39 ‏ החלט : לאשר את חחלטת
המועצח מיום 6.4.37 ‏. המועצה המקומית בהרכבה המלא מקבלת על עצמה את
תפקידי ועד חקהלה המקומית ותמלא את תפקידי הקהלה העברית בכפר-סבא‏

‏הרכב המועצה המקומית הראשונה - ממונה

‏צו מינוי המועצה המקומית בכפר-סבא ניתן ביום 17 לחודש מרץ 1939 בהרכב דלקמן :: ‏

1 ‏ אוסטשינסקי, אליהו, נשיא
2 ‏קירכנר, אברהם
3 ‏גולדשמיט, אלכסנדר
4 ‏ כהן, אורי
5 ‏אנגל, שלמה
6 ‏פפר, ישראל
‏7 רפפורט, אריה
8 מינקובסקי, ברוך
9 ‏קוזלובסקי, פנחס
10 ‏ חפץ, ירחמיאל
11 ‏ גולדברג, יקותיאל
12 ‏ שריבמן, מרדכי

‏ההרכב לפי הסיעות

אכרים : ה''ה אוסטשינסקי אליהו, גולדשמיט אלכסדדר, פפר ישראל, רפפורט אריה

הסתדרות העובדים: ה''ה קירכנר אברהם, אנגל שלמה, מיניקובסקי ברוך, קוזלובסקי פנחס

תושבים: ה''ה כהן אורי, חפץ ירחמיאל

פרוגרסיבים: ה''ה גולדברג יקותיאל, שריבמן מרדכי

הישיבה הראשונה התקיימה ביום 20/3/1937 , האחרונה - ביום 11/12/1938

תקציב המועצה הראשונה - ממונה

הכנסה
בשנת 1937/38 : 1090.688 לא''י
בשנת 1938/39: 2213.322 לא''י
ס''ה 3304.010 לא''י

הוצאה
בשנת 1937/38 : 1071.638 לא''י

בשנת 1938/39: 2178.311 לא''י

ס''ה 3249.949 לא''י

6

  שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 6

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא