4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

עם הדין וחשבון

כפר סבא, אם מושבותהשרון הדרומי, עומדת על סף ובלה הארבעים, מאז עלה ראשון המיתישבים על אדמתה. היא יודעת הרבה סבל ותלאה. עקירת נטיעה בימי מלחמת העולם הראשונה והחרבת בתיה אחרי המלחמה ע''י השכנים. היא לא ידעה, לצערנו, כמעט בכל שנות קיומה שלום בית פנימי. עד שנת 1925 התרוצצו בה שני ועד מושבה . משנת 1929 הורכב מדי פעם בפעם ועד מושבה מוסכם - מפני שהאזרחים התנגדו כל הזמן לבחירות - שלא היה לו כל אוטוריה ולא היה ביכולתו להטיל את מרותו על התושבים. בשנת 1934,אחר הודעת האכרים שלא יוסיפו לשלם כל מס עבור נחלאותיהם, בוטל גם הועד המוסכם

מצב זה של מושבה בלי הנהלה נתן את אותותין לרעה. המושבה נתנונה וירדה פלאים. התושבים התרגלו להפקרות ולשרירות לב בעניני צבור. את המכשלה הזאות קבלה תחת ידיה המועצה הנבחרת הראשונה (המועצה הממונה שכהנה לפניה שנתיים לא הצליחה לשנות דבר). כל ''הירושה'' היתה: חדר, שלחן, קופה ריקה ומושבה מוזנחת ופרועה. נוסף לכך נמצאה אז המושבה בתוך משבר כלכלי חמור עקב מאורעות הדמים בארץ. עבים שחורים כסו את האופק המדיני של העולם ובשרו את התקרבות הסופה האיומה של מלחמת העולם השניה. המועצה אך הספיקה לצעוד את צעדיה הראשונים והנה פרצה המלחמה. המשבר הגיע לשיאו. חוסר עבודה וחוסר פרנסה מוחלט. המושבה עמדה על עברי פי תהום

המועצה המקומית לא נרתעה ונגשה במרץ לפעולה כדי להתגבר על הקפאון. באותם הימים שכל העבודות בארץ פרטיות וצבוריות, נפסקו לחלוטים, הצליחה המועצה להשיג - 4000 לא''י והשקיעה אותן בעבודות צבוריות שהעסיקו פעולים רבים במושבה. בעקיפין נהנו מעבודות אלו גם שכבות אחרות, סוחרים ובעלי בתים: וכך נשתפר המצב הכלכלי במושבה

ברשות המועצה לא היתה כל אדמה צבוריות. היא נאלצה לשלם במיטב כספה כדי לרכוש מגרשים לבנינים צבוריים. על אף כל הקשיים האלה עלה בידנו, בכל זאת, להגיע להשגים רבי ערך. הצלחנו, ע''י ארגון נמרץ של החיים את המושבה ממצבה הירוד, להקים ולפתח רשת גדולה של שרותים חשובים ש העלו את רמת-החיים החנוכית והתרבותית של התושבים. מאז קבלנו לרשותנו את ביה''ס העממי, גדל בכמות ובאיכות: פתחנו כתות המשך ט' - י': פעלנו הרבה בשטח התרבות והקנית הלשון: עשינו לא מעט לעדוד החקלאןת: יזמנו את הקמת בית הקרור: סללנו כבישים וישרנו את כל רחובות המושבה: דאגנו לאספקה מסודרת ולהזנת ילדים: הכנסנו ריאורגניזציה בעבודה הסוציאלית, והשקענו מרץ רב בעזרה למשפחת החייל: הקימונו בנין גדול לבית הספר ולמסעדת התלמידים, רכשנו בית מטבחים: שחררנו את בנין בית המועצה מחובותיו: נטענו עצים ברחובות שהיו חשופים לגמרי: מסרנו בנין לקופת חולים עממית, ודאגנו לדירה מסודרת עבור בית הספר המזרחי: שמרנו על בריאות התושבים ובטחונם

המועצה מעשתה לעורק החי ולמרכז המכוון והחודר לכל פנות החיים

4

  שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 4

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא