בזמן גרוש תל אביב
רשימת מורי ביה''ס לבנות והסמינר לבנים ביפו / המשך

רשימת מורי ביה''ס לבנות והסמינר לבנים
ביפו

ביה''ס שלמד בו

מקום מגורו

לא לימדה טבריה-חיפה הגב' ב. פולנית בלי צילום
לא למדה סוג'ירה רבקה פפר רבקה פפר
לא עבדה סוג'ירה ה[גב'] ב. ינובסקי -חובשת בלי צילום
בביה''ס בקוסטינה קוסטינה ד. פובורלסקי - מזכיר בלי צילום
- - טבריה סעיד צברי - שמש בלי צילום
- - טבריה יוסף חג'בי - שמש בלי צילום
בביה''ס הרואלי, מלמד גרמנית חיפה אשר ברש אשר ברש
- - רחובות ה[מורה] ו. לדיזינסקי בלי צילום
בסמינר למורים ירושלים יהודה מהרש''ק יהודה מהרש''ק
בהגמנסיה בשפיה שפיה אברהם צפרוני אברהם צפרוני
- - סוג'ירה אורה פלדמן בלי צילום
- - ראשון לציון מאיר ויניק מאיר ויניק
בקבוצות הגמנסיה שפיה רפאל סוירדלוב רפאל סוירדלוב
לא לימד שרונה צ. קרישגסקי בלי צילום
יחיאלי

חוזרתיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב