כפר-סבא: המועצה המקומית, 1936-1962

המועצה המקומית, 1936-1962Disclaimer

צו המועצות המקומיות (כפר-סבא), 1936, עפ"י פקודת המועצות המקומיות, ‏‏1921 ‏

כתב-מינוי לחברי המועצה המקומית הראשונה , מרץ 1937

דין וחשבון על פעולות המועצה המקומית כפר-סבא בשנת 1941/42

4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא
דין וחשבון לשנת הכספים - 1942-1943

ארבע  שנים למועצה המקומית כפר-סבא דין וחשבון לשנת הכספים -  1942-1943
המועצה המקומית כפר-סבא דין וחשבון מהפעולות בשנים 1946-1944

המועצה המקומית כפר-סבא<BR> דין וחשבון מהפעולות בשנים  1946-1944
כפר-סבא: עשר שנים למועצה המקומית, 1950

 כפר-סבא: עשר שנים למועצה המקומית, 1950

צור קשר: lesliesmith466@gmail.com