כפר-סבא: שלשה מוכתרים, 1936-1932

שלושה מוכתריםDisclaimer

דוד לוינברג, שלמה אנגל, ואליהו אוסטושינסקי


דוד לוינברג


David Levinberg, at the Mishmerot, 1934
דוד לוינברג

כפר-סבא, דבר, גליון מס' 2200, 16 אוגוסט 1932, כפר-סבא, דבר, 16/08/1932, גליון מס' 2200

שלמה אנגל


פסק דינם של חברי מועצת פועלי כפר-סבא
דבר תוספת מיוחדת לגליון 2735, יום שלישי, 15 במאי 1934

 דבר תוספת מיוחדת לגליון 2735, יום שלישי, 15 במאי 1934

אליהו אוסטושינסקי


מכתב ממשרד נציב המחוז
מחוז דרום, יפו
הנדון: מובחרים למושבה כפר-סבא, 3 אוגוסט, 1934

מכתב הנדון: מובחרים למושבה כפר-סבא, 3 אוגוסט, 1934

צור קשר: lesliesmith466@gmail.com