כפר-סבא:הגירוש מיפו ותל-אביב, 1917

הגירוש מיפו ותל-אביב, 1917Disclaimer

בזמן גרוש תל-אביב: רשימת מורי ביה''ס לבנות והסמינר לבנים ביפו

רשימת מורי ביה''ס לבנות והסמינר לבנים
ביפו
בזמן גרוש תל-אביב: רשימת תלמידי הגן וביה''ס, ילדי המהגרי יפו בכפר-סבא

רשימת תלמידי הגן וביה''ס, לילדי מהגרי יפו בכפר-סבא
תעודה לבית-הספר לילדי המהגרי יפו בכפר-סבא, תרע''ז

תעודה לבית-הספר לילדי המהגרי יפו בכפר-סבא, תרע''ז
גלריה: תרע''ז 1917: בית-הספר לילדי מהגרי יפו חורשת פסקל, כפר-סבא

תלמידי הגן וביה''ס, מורים, וגננות


מגלת כפר-סבא, קורות הגולים בכ''ס, תרע''ז -תרע''ח, מאת מנחם י. קליונר


 מגלת כפר-סבא, קורות הגולים בכ''ס, תרע''ז -תרע''ח, מאת מנחם י. קליונר

זכרונות איש כפר-סבא: יסוד כפר-סבא וקורותיה, מאת דב בן ר' נחמן סקיבין
ראה: פרק שמיני : כפר עברי קטן בקו האש בין מעצמות אדירות

זכרונות איש כפר-סבא: יסוד כפר-סבא וקורותיה, מאת דב בן ר' נחמן סקיבין
תלמידי הגן וביה''ס, מורים, וגננות

צור קשר: lesliesmith466@gmail.com